Od kowala do wspinacza – trening ruchu

Josh Hadley z Lattice Training opowiada jak ważną rolę odgrywa zmienność ruchu w rozwoju zdolności adaptacyjnych a co za tym idzie w treningu wspinaczkowym. Złożony ruch, a takim jest ruch wspinaczkowy jest „samoorganizujący się” – sposób, w jaki nadajemy pęd naszym ciałom, aby osiągnąć kolejny chwyt, jest zmienny, zależny od bardzo wielu czynników.

Wychodząc z takich założeń Josh sugeruje raczej prowadzenie treningu opartego na nakładaniu ograniczeń niż na powtarzalności i pojedynczych ćwiczeniach. Mówi:

Nabywanie umiejętności motorycznych to podejście nieliniowe oparte na założeniu, że każdy sportowiec jest wyjątkowy i rozwija swoje umiejętności ruchowe w sposób nieliniowy przez całe życie.

i dodaje:

Najlepszą rzeczą w tym podejściu do treningu ruchu i poprawiania techniki jest to, że zachęca ono do eksploracji, kreatywności i indywidualizmu – a to wszystko jest ważne dla wspinaczy!

Komentarze na forum Dodaj swój wątek
Brak komentarzy na forum