Loading Events

« All Events

Mistrzostwa Polski Młodzików w prowadzeniu, Puchar Polski Juniorów Młodszych, Juniorów, Dzieci i Dzieci Młodszych w prowadzeniu

24 maja - 26 maja

W dniach 24-26 maja w Gliwicach odbędą się Mistrzostwa Polski Młodzików w Prowadzeniu oraz Puchar Polski Juniorów Młodszych, Juniorów, Dzieci i Dzieci Młodszych w Prowadzeniu. Organizatorem wydarzenia jest Chwyciarnia PreZero Arena Gliwice.

 1. Organizacja

Chwyciarnia PreZero Arena Gliwice
ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice

Dyrektor zawodów: Paweł Kucharczyk: pkucharczyk@prezeroarenagliwice.pl

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: kws@pza.org.pl)

Strona wydarzenia – Facebook

 1. Partnerzy zawodów

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Chwyciarnia

 1. Uczestnictwo

W Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski PZA  mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy posiadający licencję zawodnika na 2024 rok oraz aktualne badania sportowe (obowiązują zawodników od kategorii Młodzika). Zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Lista zawodników posiadających aktualną licencję zawodnika jest dostępna na stronie: http://pza.org.pl/news/news-sport/zawodnicy-ws.

Wszyscy zawodnicy od kategorii Młodzika muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie (szczegóły w komunikacie).

Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu zawodów dostępnego tutaj

Kategorie:

Mistrzostwa Polski:

 • Młodzicy

Puchar Polski:

 • Juniorzy
 • Juniorzy młodsi
 • Dzieci
 • Dzieci Młodsze
 1. Formuła Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Prowadzeniu

Formuła eliminacji  

Eliminacje odbędą się w formule OPEN w 6 grupach eliminacyjnych, czas trwania każdej grupy 2,5 godziny. Przygotowanych zostanie 12 dróg eliminacyjnych o zróżnicowanych trudnościach. Każda droga w zależności od trudności będzie miała inny przelicznik wyniku. Przelicznik będzie rosnący wraz z trudnością drogi. Szczegółowy opis formuły w regulaminie Organizatora.

Formuła finałów

Finał ze strefą izolacji w formule OnSight. Do finałów zostanie zakwalifikowanych po 8 dziewczyn i 8 chłopców z każdej kategorii PZA.

W finałach obowiązują przepisy wspinaczki sportowej PZA. Asekuracja oraz sędziowie na drogach  finałowych są zapewnieni przez organizatora. Dzieci oraz Dzieci Młodsze w finałach wspinają się na wędkę, pozostałe kategorie (Młodzicy, Juniorzy Młodsi, Juniorzy) drogi w finałach pokonują wspinając się z dołem.

 1. Mistrzostwa Polski i Puchar Polski dla ukraińskich wspinaczy / ЧемпіонатПольщі / Кубок Польщі для українських альпіністів

W zawodach mogą uczestniczyć obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce.  Od obywateli Ukrainy nie będzie wymagane posiadanie licencji zawodnika PZA. Pozostałe formalności musza zostać dopełnione.

W związku ze startem w zawodach zawodników z Ukrainy informujemy:

  • zawodnicy z Ukrainy mimo braku licencji zawodnika mogą zajmować miejsca w finale.
  • w przypadku zwycięstwa zawodnika z Ukrainy, przyznany mu zostanie tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski, a tytuł Mistrza Polski przyznany zostanie pierwszemu Polakowi itd.
  • w przypadku zajęcia przez zawodnika z Ukrainy miejsca medalowego odbędą się dwie dekoracje medalowe (Międzynarodowe Mistrzostwa Polski PL/UA, Mistrzostwa Polski).
  • zawodnicy z Ukrainy nie będą uwzględnieni w oficjalnych wynikach Mistrzostw Polski publikowanych na stronach PZA.
 1. Rejestracja

Rejestracja uczestników odbywa się przez platformę EVENTIM

Rejestracja uczestnika wymaga akceptacji regulaminu zawodów, RODO oraz uiszczenia opłaty za pakiet startowy (zakup biletów) w wyżej wymienionym serwisie. Po zakupie biletu należy wypełnić formularz, który zostanie przesłany w wiadomości z potwierdzeniem rejestracji. Adres formularza: https://forms.gle/1Auhy8hR7QadEn927

Niezależnie od rejestracji w serwisie Organizatora, zawodnicy mają obowiązek dokonania zgłoszenia na zawody za pomocą systemu PZA. Aby dokonać zgłoszenia należy posiadać konto w systemie.

Zgłoszenia na MP Młodzików i Puchar Polski JM i J  – pod tym linkiem

Zgłoszenia na PP D i DM – pod tym linkiem

 1. Termin przyjmowania zgłoszeń

  Zgłoszenia dla wszystkich uczestników przyjmowane są internetowo do dnia 20.05.2024. (poniedziałek).
  Członkowie KADRY NARODOWEJ muszą zgłosić swój udział do dnia 13 maja (poniedziałek) oraz są zobowiązani poinformować biuro PZA o późniejszej rezygnacji z udziału.

      8. Nagrody i świadczenia organizatorów

Miejsca 1-3 – medale, nagrody rzeczowe

 1. Pakiet startowy

Koszt pakietu startowego – 100-140zł (decyduje termin dokonania zgłoszenia)

W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednią opcję podczas dokonywania zakupu (w kroku „dostawa”, podczas uzupełniania danych, należy zaznaczyć opcję faktura vat)
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Zgłoszenia nieopłacone traktowane są jako niekompletne i będą usuwane.

 1. Miejsce

Chwyciarnia PreZero Arena Gliwice
ul. Akademicka 50 44-100 Gliwice

  11. Harmonogram (roboczy)

Wszystkie bieżące informację zostaną umieszczone na Facebooku wydarzenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w poniższym harmonogramie. Oficjalny harmonogram zostanie opublikowany na stronie wydarzenia na kilka dni przed zawodami.

25.05.2024 Sobota – eliminacje

7:00 – otwarcie biura zawodów

8:00 – 10:30 – grupa eliminacyjna 1

10:45 – 13:15 – grupa eliminacyjna 2

13:30 – 16:00 – grupa eliminacyjna 3

16:15 – 18:45 – grupa eliminacyjna 4

26.05.2024 Niedziela – eliminacje i finały

7:00 – otwarcie biura zawodów

8:00 – 10:30 – grupa eliminacyjna 5

10:45 – otwarcie strefy izolacji dla zawodników finałów

12:00 – 14:30 – finał w kategoriach: Dzieci Młodsze, Dzieci, Młodzicy, Juniorzy Młodsi, Juniorzy

15:00 – dekoracja finalistów ze wszystkich kategorii

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów zależnie od ostatecznej liczby zgłoszonych zawodników.

 1. Osoby oficjalne

Sędzia główny PZA: Rafał Kanowski

Główny konstruktor dróg PZA: Łukasz Smagała

Konstruktorzy dróg: Jacek Matuszek, Mateusz Szczucki, Andrzej Mikulski

Sędziowie PZA: Kinga Kluska-Cyba

Sędziowie stażyści: Dorota Mysona – Zając, Jadwiga Żak – Piąstka

 1. Bezpieczeństwo.

Za zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji zawodów odpowiada organizator zawodów. Decyzje w kwestiach bezpieczeństwa podejmuje zespół złożony z sędziego głównego, szefa routesetterów oraz organizatora. Decyzjom zespołu należy się bezwzględnie podporządkować. Każdy, kto w ocenie zespołu narusza zasady bezpieczeństwa po wcześniejszym upomnieniu może zostać po proszony o opuszczenie miejsca zawodów. Rejestracja na zawody jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu zawodów oraz regulaminów obiektu Chwyciarnia PreZero Arena Gliwice oraz Małej Areny.

Uczestnicy zawodów rejestrując się na wydarzenie oświadczają że:

 • nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinaczki,
 • posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • biorą udział w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Sprzęt uczestników musi być używany zgodnie z instrukcją obsługi i użytkowania opracowaną przez producenta. Sprzęt stosowany do wspinania musi posiadać atest (znak CE i numer) oraz posiadać oznaczenie UIAA. Organizator ma prawo nie dopuścić do wspinaczki z użyciem nieatestowanego lub starego sprzętu.

Venue

Chwyciarnia PreZero Arena Gliwice
u. Akademicka 50
Gliwice,
+ Google Map