Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Boulderingu

2 lipca

2 lipca 2022 na krakowskiej ścianie Bronx odbędą się: Mistrzostwa Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzieżowców w boulderingu. Zawody będą również Finałem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

1. Organizacja

Speleoklub Świętokrzyski. Osoba odpowiedzialna: Piotr Burczyk  (tel. 601-989-343, pza.zawody@gmail.com).

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: Piotr Bunsch, kws@pza.org.pl)

Patronat medialny: Taternik, wspinanie.pl

3. Uczestnictwo

W Mistrzostwach Polski PZA  mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na rok 2022. Zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Lista zawodników posiadających aktualną licencje zawodnika jest dostępna na stronie: http://pza.org.pl/news/news-sport/zawodnicy-ws.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie (szczegóły w komunikacie).

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Mistrzostwa Polski dla ukraińskich wspinaczy / Чемпіонат Польщі / Кубок Польщі для українських альпіністів

Komisja Wspinaczki Sportowej otw

iera możliwość startu w zawodach zawodników z Ukrainy.  Zawodnicy z Ukrainy proszeni są o kontakt bezpośrednio z organizatorem na podany adres mailowy: pza.zawody@gmail.com

Link do formularza zgłoszeniowego zostanie wysłany bezpośrednio do zainteresowanych zawodników. Zapisy trwają do 24 czerwca br.

Od obywateli Ukrainy nie będzie wymagane posiadanie licencji zawodnika PZA. Wymagane natomiast będzie oświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu oraz zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich.

– zgoda rodzica/prawnego opiekuna – wzór do wypełnienia

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

5. Rejestracja

Mistrzostwa Polski Młodzik, Junior Młodszy, Junior, Młodzieżowiec   Zapisz się!   Lista zgłoszeń

 

 

Problemy z rejestracją proszę zgłaszać na adres: pza.zawody@gmail.com

6. Termin przyjmowania zgłoszeń 

Zgłoszenia dla wszystkich zawodników przyjmowane są internetowo do dnia 24.06.2022 r.

Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane są za dodatkową opłatą 200 zł (dla członków KN nie jest możliwe zgłoszenie po terminie).

7. Nagrody i świadczenia organizatorów

Medale i dyplomy za miejsca 1-3 w każdej kategorii.

8. Pakiet startowy

80 zł – za jedną konkurencję

200 zł – opłata dodatkowa za zgłoszenie po terminie.

Opłata za pakiet startowy wyłącznie przelewem na konto. W opisie przelewu należy wpisać pełne imię i nazwisko zawodnika. Opłatę za pakiet startowy należy wnosić na następujące konto bankowe:

12 1090 2040 0000 0001 4831 2058

Odbiorca:  Speleoklub Świętokrzyski w Kielcach, ul. Żurawia 23; 25-653 Kielce

W celu uzyskania dokumentu księgowego potwierdzającego wniesienie opłaty startowej należy przesłać na adres: pza.zawody@gmail.com wiadomość z podaniem daty dokonanego przelewu, oraz danymi (wraz z adresem) osoby/instytucji na którą należy wystawić dokument. Rachunki zostaną rozesłane pocztą. Uwaga – nie będzie możliwości wniesienia opłaty startowej oraz uzyskania dokumentu potwierdzającego jej wniesienie na miejscu, w dniu zawodów.

9. Miejsce

BRONX Bouldering; ul. Ojcowska 166A; 31-344 Kraków

10. Harmonogram

01.07.2022, piątek

12:00     ogłoszenie list startowych, kolejności i godziny startu poszczególnych zawodników

02.07.2022, sobota

7:45       publikacja przejść flash problemów z eliminacji online

8:00       otwarcie biura zawodów i start rejestracji dla wszystkich kategorii

UWAGA: Zawodnicy indywidualnie decydują o czasie pojawienia się w obiekcie i momencie rejestracji w biurze zawodów. Nie ma obowiązku dokonania rejestracji przed rozpoczęciem rywalizacji danej grupy eliminacyjnej, gdy np. start danego zawodnika przewidziany jest na końcu grupy. Zawodnik musi natomiast bezwzględnie zarejestrować i dopełnić formalności (okazanie badań i opłaty licencyjnej) przed swoim startem i powinien przewidzieć na to odpowiedni czas.

Eliminacje – formuła: flash, rotacja 4 bouldery x 4 minuty

9:00       start eliminacji chłopców (chłopcy: Mł, JM, J, Młodzieżowcy)

12:30     zakończenie eliminacji chłopców

12:30     start eliminacji dziewcząt (dziewczęta: Mł, JM, J, Młodzieżowcy-kobiety)

16:00     zakończenie eliminacji dziewcząt

Finały – formuła: strefa, rotacja 4 bouldery x 4 minuty

17:15     otwarcie strefy dla finalistów

17:45    zamknięcie strefy dla finalistów

18:00     start finałów

20:30     ogłoszenie wyników

21:00     ceremonia dekoracji, zakończenie zawodów

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów zależnie od ostatecznej liczby zawodników zgłoszonych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

11. Dojazd

BRONX Bouldering; ul. Ojcowska 166A; 31-344 Kraków

12. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Piotr Burczyk

Sędzia główny PZA: Rafał Kanowski

Główny konstruktor dróg: Marcin Wszołek

Konstruktorzy dróg PZA:  Andrzej Mecherzyński-Wiktor, Jacek Kaczanowski, Krzysztof Szalacha

Sędziowie PZA: Barbara Szumlańska, Maciej Melcher, Iza Sendor, Paulina Michalska, Wioletta Tymofiejewicz, Janek Gorczowski, Asia Piotrowska, Dominika Zgutka, Maciej Strec, Klaudia Łebzuch, Natalia Woś, Wiktoria Chrząszcz.

12. Nocleg

booking.com

13. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w  Mistrzostwach Polski w Krakowie w dniu 02 lipca 2022 roku wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach, Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz jego partnerom, w celu organizacji zawodów i promowania.

PARTNERZY PZA:

Szczegóły

Data:
2 lipca
Kategorie Wydarzenie:
, ,
Wydarzenie Tagi:

Miejsce wydarzenia

Bronx
Ojcowska 166A
Kraków, Polska
+ Google Map