Droga wspinania sportowego do Igrzysk Olimpijskich

Mysza poniedziałek, 5 lipca, 2021 With Brak komentarzy

W 2006 roku UIAA (należy do niej również Polski Związek Alpinizmu) podjęła decyzję o wypisaniu wspinaczki sportowej z grupy dyscyplin wspieranych i zarządzanych przez UIAA i powołaniu niezależnej federacji zajmującej się zawodami wspinaczkowymi. W konsekwencji, 27 stycznia 2007 roku we Frankfurcie powołano IFSC – International Federation of Sport Climbing.

Statut IFSC podpisany 27 stycznia 2007 roku przez przedstawicieli federacji narodowych

Statut IFSC podpisany 27 stycznia 2007 roku przez przedstawicieli federacji narodowych

Nowa organizacja rozpoczęła ustalanie zasad, które miały sprawić, by wspinanie mogło dołączyć do rodziny sportów olimpijskich m.in.: regulaminy zawodów, kontrole antydopingowe, zasady bezpieczeństwa, wymogi dla organizatorów itd. IFSC równolegle wspierało 3 dyscypliny: prowadzenie, bouldering i czasówki. W 2010 roku MKOl oficjalnie uznał wspinanie za dyscyplinę sportową.

Podjęta w 2013 roku pierwsza próba włączenia wspinania w program Igrzysk w Tokio nie powiodła się, jednak w 2015 roku pojawiła się druga szansa. MKOl stworzył dodatkowe miejsca medalowe.

Moment historycznego głosowania nad włączeniem wspinania, baseballu wspólnie z softballem, jazdy na deskorolce, surfingu i karate do programu Igrzysk w Tokio

Ostatecznie 3 sierpnia 2016 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję o włączeniu wspinaczki sportowej do programu Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku.

Paryż 2024, logo

7 grudnia 2020 roku, Zarząd MKOl oficjalnie zatwierdził decyzję o włączeniu wspinania sportowego do programu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Wspinaczka otrzymała drugi komplet medali, umożliwiający osobną rywalizację biegaczy (16 zawodników i 16 zawodniczek) oraz konkurencję łączoną dla boulderowców i wspinaczy z liną (20 zawodników i 20 zawodniczek).