Lista newsów dla Golden Lunacy
red. | 17 marca 2013
Brak komentarzy

Podsumowanie sprawy Golden Lunacy. Stanowisko Zarządu PZA

W październiku 2012 r. do Zarządu PZA wpłynęła informacja ze strony Jacka Fludera o zamiarze opublikowania zdania odrębnego jego autorstwa do raportu Zespołu PZA ds. Golden Lunacy. W ten oto sposób, podczas Więcej...

Mysza | 24 listopada 2012
Brak komentarzy

Greenland Hobbits of PZA – film z Golden Lunacy

19 października na stronach PZA ukazały się kolejne materiały uzyskane przez wyprawę weryfikacyjną na Grenlandię wraz z nowymi opracowaniami, opatrzone komentarzem Zespołu PZA ds. drogi Golden Lunacy. Wśród Więcej...

red. | 20 listopada 2012
38 komentarzy

Uzupełnienie raportu Zespołu ds. drogi Golden Lunacy

Na stronach PZA ukazały się kolejne materiały uzyskane przez wyprawę weryfikacyjną na Grenlandię wraz z nowymi opracowaniami, opatrzone komentarzem Zespołu PZA ds. drogi Golden Lunacy.  Więcej...

red. | 21 września 2012
45 komentarzy

Opinia członków byłej Kapituły Jedynki nt. wyników wyprawy weryfikującej drogę Elizy Kubarskiej i Davida Kaszlikowskiego "Golden Lunacy"

29 sierpnia na stronach PZA został opublikowany Raport Zespołu PZA ds. Golden Lunacy, wraz z materiałem fotograficznym, powstałym podczas wyprawy weryfikacyjnej. Dzisiaj zamieszczamy opinię 7 członków Więcej...

Sprocket | 20 września 2012
Brak komentarzy

David Kaszlikowski i Eliza Kubarska publikują swoje wnioski z Raportu zespołu PZA ds. Golden Lunacy

Na stronie goldenlunacy.pl David Kaszlikowski i Eliza Kubarska opublikowali swoje wnioski wynikające z Raportu zespołu PZA ds. Golden Lunacy. To wg nich wstępne podsumowanie całości raportu.  Więcej...

Mysza | 29 sierpnia 2012
142 komentarze

Raport Zespołu PZA ds. drogi Golden Lunacy opublikowany

Dzisiaj, przed zaledwie godziną, opublikowano raport Zespołu PZA ds. drogi Golden Lunacy. Analiza 105 (!) stron raportu (wraz załącznikai) zajmie wszystkim zainteresowanym wiele czasu. Jego autorami są Miłosz Więcej...

red. | 11 sierpnia 2012
34 komentarze

Lista zadań wyprawy weryfikacyjnej na Grenlandię. Uczestnicy wyprawy w Polsce

Na stronach PZA opublikowano listę zadań, jakie zostały przekazane przez Zarząd PZA wyprawie weryfikacyjnej na Grenlandię (Marcin Księżak, Jan Kuczera, Alek Barszczewski) na 2 dni przed jej wylotem z Więcej...

red. | 9 sierpnia 2012
272 komentarze

Deklaracja niezgody na agresję

List otwarty wspinaczy  Więcej...

red. | 7 sierpnia 2012
50 komentarzy

Komentarz Davida Kaszlikowskiego do Komunikatu PZA z dnia 31 lipca 2012

Na oficjalnej stronie Polskiego Związku Alpinizmu, w dniu 31.07.2012 pojawił się Komunikat Zarządu PZA  o tzw. wyprawie weryfikacyjnej na Grenlandię, uzupełniony 3.08 po południu.  Więcej...

red. | 3 sierpnia 2012
Brak komentarzy

Uzupełnienie komunikatu Zarządu PZA – Wyprawa na Grenlandię

Zespół roboczy d.s. Golden Lunacy otrzymał ze strony Kolegi Davida Kaszlikowskiego materiały, które pozwalają na skuteczne nawigowanie w terenie i odszukanie samej drogi oraz pozostawionych w 2007 r. punktów Więcej...