25 maja 2023 11:23

Zakaz wspinania na Masztowej Skale w Suliszowicach

Niedługo mogliśmy cieszyć się dostępem do Masztowej Skały w Suliszowicach (Jura Północna). W związku z systematycznym, nieodpowiedzialnym zachowaniem wspinaczy właściciel terenu postanowił zakazać wspinania na tej skale.

Masztowa Skała (fot. Artur Pierzchniak-Guma)

Masztowa Skała (fot. Artur Pierzchniak-Guma)

***

Masztową Skałę odzyskaliśmy dla wspinania w 2020 roku, kiedy to Nasze Skały podpisały z właścicielem umowę zapewniającą możliwość korzystania z niej przez wspinaczy. Dzięki temu rejon mógł zostać zagospodarowany.

Zostało to zrealizowane w ramach projektu „kolczykujemy gminę Żarki” pod patronatem Związku Gmin Jurajskich i IŚW „Nasze Skały”. Drogi ekipowali Bartek Górniak i Artur Pierzchniak-Guma, wspomagani przez Magdalenę Salwowską i przyjaciół. W sumie na skale biegnie ponad 30 dróg o zróżnicowanych trudnościach.

Suliszowice - mapa

Suliszowice – mapa

Właściciel terenu prawie od początku sygnalizował niewłaściwe zachowania wspinaczy, jak biwakowanie, śmiecenie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, palenie ognia itp. Niestety, mimo próśb sytuacje te powtarzały się i na dzisiaj obowiązuje tam zakaz wspinania, a teren jest grodzony.

Nasze Skały apelują:

To kolejny rejon, który został utracony na skutek nieodpowiedniego zachowania, ale nie piszemy Wam o tym po to by dokonywać linczu, tym bardziej że nie znamy sprawców. Zwracamy się z prośbą o zwracanie uwagi gdy jesteście świadkami takich zachowań. Spora część skał znajduje się na terenach prywatnych – od Waszego zachowania zależy to, czy nadal będziemy mogli się na nich wspinać.

Źródło: Nasze Skały