Nowe zasady wspinaczki w kamiennogórskich rejonach

Jak informuje Fundacja Wspinka, 8 listopada w Nadleśnictwie Kamienna Góra uzgodniono nowy regulamin uprawiania wspinaczki w czterech rejonach zlokalizowanych na Ziemi Kamiennogórskiej: Spękanych Skałach, Zadziernych Skałach, 3 Kawałkach i Pustelni.

Spękane Skały (fot. Fundacja Wspinka)

Spękane Skały (fot. Fundacja Wspinka)

***

REGULAMIN UPRAWIANIA WSPINACZKI

WEJŚCIE NA TEREN W CELU UPRAWIANIA WSPINACZKI OZNACZA AKCEPTACJĘ PONIŻSZEGO REGULAMINU!

 1. Rejon Spękanych Skał znajduje się na terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kamienna Góra. Drogi (trasy) wspinaczkowe powstały w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Kamiennej Górze.
 2. Osoba uprawiająca wspinaczkę skałkową bierze na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo
 3. Wspinaczka dozwolona jest wyłącznie po drogach (trasach) wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne.
 4. Osoba uprawiająca wspinaczkę zobowiązana jest do używania sprawnego i spełniającego wymagane normy sprzętu asekuracyjnego oraz do kulturalnego zachowania się, zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi – nie wolno hałasować, śmiecić i pozostawiać nieczystości.
 5. Przebywając w pobliżu ścian skalnych oraz w trakcie wspinaczki, należy brać pod uwagę możliwość spadania kamieni i w związku z tym należy bezwzględnie używać kasków ochronnych.
 6. Nie wolno używać magnezji – w rejonie Spękanych Skał obowiązuje zakaz magnezjowania.
 7. Zabrania się stosowania własnej asekuracji w trakcie wspinania oraz używania raków i czekanów (zakaz drytoolingu).
 8. Wspinając się z górną asekuracją („na wędkę”) należy używać zakręcanego karabinka, wpiętego do punktu stanowiskowego.
 9. Instalowanie nowych punktów asekuracyjnych oraz wytyczanie nowych dróg wspinaczkowych możliwe jest po uzyskaniu pisemnej zgody Nadleśnictwa Kamienna Góra i Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.
 10. Organizowanie imprez zbiorowych i komercyjnych możliwe jest po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy terenu – Nadleśnictwa Kamienna Góra.
 11. Psy należy wprowadzać na smyczy, a rasy niebezpieczne muszą mieć założony kaganiec.
 12. Łamiący zapisy niniejszego regulaminu są obowiązani niezwłocznie opuścić rejon Spękanych Skał po uprzednim wezwaniu przez pracowników Nadleśnictwa lub Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

UPRAWIANIE WSPINACZKI JEST SPORTEM EKSTREMALNYM I MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA I ŻYCIA. KAŻDY, KTO PODEJMUJE WSPINACZKĘ, ROBI TO WYŁĄCZNIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

Źródło: Fundacja Wspinka
 • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

  Ciekawe czasy.... [30]
  https://topo.wspinka.org/news/08-11-2022/nowe-zasady-wspinaczki-w-kamiennogorskich-rejonach Uwaga! Wspinanie w tym rejonie, że szczególnym uwzględnieniem robienia…

  18-11-2022
  panda