16 września 2022 12:34

UIAA potwierdza zawieszenie rosyjskich działaczy i sportowców w sezonie 2023

13 września Zarząd UIAA jednogłośnie podjął decyzję o ponownym potwierdzeniu oświadczeń UIAA, wydanych 25 lutego i 3 marca, odnoszących się do rosyjskich działaczy i sportowców startujących w zawodach UIAA Ice Climbing World Tour 2022-23 .

***

W rezultacie delegaci Rosyjskiej Federacji Alpinizmu (RMF), rosyjscy urzędnicy i sportowcy nadal są wykluczani ze wszystkich działań i firmowanych przez UIAA wydarzeń. Organizacja nie przyjmie żadnych wniosków z Rosji i rosyjskiej federacji dotyczących organizacji zawodów firmowanych przez UIAA. Ma to na celu ochronę bezpieczeństwa społeczności wspinaczki lodowej oraz integralności tego sportu. Niedawna ankieta sportowców i organizatorów wydarzeń również przyniosła bardzo wyraźne wyniki zgodne z tymi decyzjami.

Przypomnijmy, że 3 marca UIAA w związku z agresją Rosji na Ukrainę zadecydowało, że nie będzie przyjmować od Russian Mountaineering Federation (RMF), Rosji oraz rosyjskich sportowców do:

  • Zgromadzenia Ogólnego, Komitetów Zarządzających, Komisji UIAA,
  • zawodów UIAA,
  • UIAA Mountain Protection Award,
  • obozów treningowych i dla młodzieży.

Pisano wówczas:

UIAA w najostrzejszych słowach ubolewa nad każdym użyciem przemocy ze strony państwa lub jednostki w dążeniu do jakiegokolwiek celu lub w celu rozwiązania domniemanych lub faktycznych sporów, takich jak obecne działania Rosji przeciwko Ukrainie. UIAA ma nadzieję, że zjednoczone międzynarodowe apele o pokój pomogą w natychmiastowym zakończeniu wojny.
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum