27 stycznia 2022 20:14

„Kamieniołom Libana” użytkiem ekologicznym? Ruszyły konsultacje społeczne

Od 27 stycznia do 18 lutego będą trwały konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kamieniołom Libana”. Takie rozwiązanie skutkowałoby możliwością zwiększenia nad nim ochrony.

Liban (fot. ZZM w Krakowie)

Liban (fot. ZZM w Krakowie)

Kamieniołom Liban, a właściwie kamieniołom Libana, bo jego nazwa pochodzi od nazwiska właściciela, krakowskiego przemysłowca prowadzącego tam wapiennik – Bernarda Libana, to jeden z kilku rejonów wspinaczkowych w Krakowie. Na Libanie ubezpieczone drogi wspinaczkowe istnieją od 2004 roku, topo rejonu znajdziecie w wydanej w „Jurze Południowej” Grzegorza Rettingera.

Obecnie obszar ten znajduje się pod opieką Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie i zasady korzystania z kamieniołomu reguluje umowa z IŚW „Nasze Skały”. Wzór zaświadczenia można pobrać ze strony Naszych Skał.

Dzisiaj Prezydent Miasta Krakowa zaprosił mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kamieniołom Libana”.

Ustanowienie tego obszaru użytkiem ekologicznym oznaczałoby zwiększenie nad nim ochrony. Użytkami ekologicznymi zostają zwykle cenne przyrodniczo obszary, które pełnią ważną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej. To często naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew i krzewów, wychodnie skalne, skarpy i kamieńce czy stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Co ważne, ochrona nie powinna wpływać na możliwość uprawiania wspinaczki na ścianach kamieniołomu.

Więcej szczegółów na stronie obywatelski.krakow.pl.

Tagi:  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum