27 grudnia 2021 18:09

ONZ: 2022 ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonego Rozwoju Gór

2022 rok został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonego Rozwoju Gór. Głosowanie za przyjęciem tej propozycji było jednomyślne.

Wniosek w tej sprawie złożył Kirgistan i został on przyjęty na ostatnim, grudniowym Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Rok 2022 wybrano nieprzypadkowo, minie wtedy dokładnie 20 lat od ustanowienia dnia  11 grudnia Międzynarodowym Dniem Gór.

Przyjęta rezolucja zachęca państwa członkowskie, organizacje międzynarodowe i zainteresowane strony, w tym społeczeństwo obywatelskie, środowiska akademickie oraz sektor prywatny do świętowania Międzynarodowego Roku – podnoszenie świadomości na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju terenów górskich, a także ochrony i zrównoważonego użytkowania ekosystemów górskich.

Źródło: ONZ

Tagi:  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum