8 lutego 2021 11:47

Wyrok w sprawie „Sekretnego życia motyli”

29 stycznia br. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, który zakazuje pozwanym Joannie Krośkiewicz (Onoszko) i Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu ZNAK sp. z o. o. publikacji i rozpowszechniania książki J. Onoszko „Sekretne życie motyli”. Sąd zobowiązał pozwaną Joannę Krośkiewicz (Onoszko) i Wydawnictwo Znak do publikacji przeprosin za książkę.

Eliza Kubarska i Dawid Kaszlikowski nagrali po wyroku Sądu oświadczenie:

Wyrok nie jest prawomocny, przysługuje od niego odwołanie do Sądu wyższej instancji.

***

[fragment wyroku]

Sygn. akt XXV C 980/11

WYROK W  IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Anna Pogorzelska

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2021 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Elizy Kubarskiej i Dawida Kaszlikowskiego

przeciwko

  1. Joannie Krośkiewicz ( Onoszko)
  2. Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu ZNAK sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  3. Empik S.A. z siedzibą w Warszawie

o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie

Zobowiązuje  pozwaną Joannę Krośkiewicz (Onoszko)  do złożenia oświadczenia o treści:

„ Przepraszam Panią Elizę Kubarską i Pana Dawida Kaszlikowskiego za to, że w związku z publikacją książki mojego autorstwa pt. „ Sekretne życie motyli” , w której pod pozorem „ fikcyjności” bohaterów naruszyłam ich  dobra osobiste poprzez rozpowszechnianie fałszywych informacji o ich wyprawie , kwalifikacjach moralnych i zawodowych”  Joanna Krośkiewicz ( Onoszko) , w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku w magazynach:  „Góry” , na stronie 4 lub 5 lub 6 i  „National Geographic Traveler”, na stronie 7 lub 8 lub 9, pogrubioną czcionką  Arial 12 koloru czarnego na białym tle , z odstępami 1,5 wiersza między wierszami  , bez podziału na kolumny , w ramce koloru czarnego o szerokości 3 punktów typograficznych  oraz  w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku , na okres 30 dni,  na stronach internetowych www.wspinanie.pl i www.goryonline.com pogrubioną czcionką Arial 11 koloru czarnego na białym tle , z odstępami 1,5 wiersza między wierszami na stronie głównej , w ramce koloru czarnego o szerokości 3 punktów typograficznych ;

Zobowiązuje pozwany Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie do złożenia oświadczenia o treści:

„Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przeprasza Panią Elizę Kubarską i Pana Dawida Kaszlikowskiego za wydanie ,promowanie i wprowadzenie do obrotu książki Joanny Onoszko pt. „Sekretne życie motyli” , która pod pozorem „fikcyjności” bohaterów narusza ich dobra osobiste poprzez rozpowszechnianie fałszywych informacji o ich wyprawie , kwalifikacjach moralnych i zawodowych „  Społeczny Instytut Wydawniczy Znak  sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,  w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku w magazynach:  „Góry” , na stronie 4 lub 5 lub 6 i  „National Geographic Traveler”, na stronie 7 lub 8 lub 9, pogrubioną czcionką  Arial 12 koloru czarnego na białym tle , z odstępami 1,5 wiersza między wierszami  , bez podziału na kolumny , w ramce koloru czarnego o szerokości 3 punktów typograficznych  oraz  w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku , na okres 30 dni,  na stronach internetowych www.znak.com.pl www.wspinanie.pl i www.goryonline.com pogrubioną czcionką Arial 11 koloru czarnego na białym tle , z odstępami 1,5 wiersza między wierszami na ,stronie głównej , w ramce koloru czarnego o szerokości 3 punktów typograficznych ;

Zakazuje pozwanym Joannie Krośkiewicz ( Onoszko) i Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu Znak sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie publikacji i rozpowszechniania książki Joanny Onoszko pt. Sekretne życie motyli”;

[…]
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum