19 lutego 2021 10:42

Badania lekarskie zawodników Kadry Narodowej – informacje

W 2021 roku badania lekarskie zawodników Młodzieżowej Kadry Narodowej nie muszą być wykonywane w COMS. W związku z tym zawodnicy mogą wykonać badania w celu uzyskania zdolności do uprawiania dyscypliny wspinaczka sportowa w miejscu swojego zamieszkania. Badania powinny być wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Przypominamy, że badania lekarskie zawodników Kadry Narodowej muszą zachowywać ciągłość przez cały rok.

Zawodnicy Kadry Narodowej, którzy wykonają badania w swoim miejscu zamieszkania, powinni niezwłocznie przesłać skan badań na adres: szkolenie.kws@pza.org.pl.

Zawodnicy, którzy chcą kontynuować badania w COMS, powinni zgłosić jak najszybciej taką potrzebę na adres: szkolenie.kws@pza.org.pl. PZA dokona zamówienia wizyty. Wszelkie koszty dojazdu, wyżywienia i noclegu nie będą zwracane. Badania w COMS dla zawodników Kadry Młodzieżowej i Olimpijskiej są bezpłatne.

Polski Związek Alpinizmu może powołać w przeciągu sezonu startowego wybraną grupę zawodników, np. reprezentantów na Mistrzostwa Świata Juniorów, na badania do COMS, wtedy mają oni obowiązek się tam stawić. Ewentualne powołania będą publikowane ze stosownym wyprzedzeniem.

Zawodnicy Kadry Olimpijskiej mają obowiązek odbywania badań lekarskich w COMS. Dokładne informacje o terminach zostaną rozesłane bezpośrednio do zawodników lub ich trenerów.

Zawodnicy Nieolimpijskiej Kadry Narodowej wykonują badania lekarskie indywidualnie w miejscu zamieszkania. Badania muszą zachowywać ciągłość przez cały rok. Po wykonaniu badań należy niezwłocznie przesłać ich skan na adres: szkolenie.kws@pza.org.pl.

źródło: PZA
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum