26 stycznia 2021 10:31

Wnioski ekiperskie można składać do 10 lutego 2021 r.

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” i Komisja Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych Polskiego Związku Alpinizmu, we współpracy ze Związkiem Gmin Jurajskich, będą przyjmować tegoroczne wnioski ekiperskie do dnia 10 lutego 2021 r.

Tradycyjnie należy liczyć się tylko ze wsparciem materiałowym (kotwy, kleje). Planujemy także prace interwencyjne, np. wymiana uszkodzonych ringów, konieczność zmiany ich położenia itp.

Wnioski składać mogą ekiperzy PZA z aktualnymi uprawnieniami i opłaconymi składkami członkowskimi w klubach macierzystych. Wnioski należy wysyłać na adresy: wlodek@life.pl lub dyrektor@naszeskaly.pl.

Ubezpieczenie dróg wspinaczkowych to nie tylko wklejenie ringów, lecz także:

  • uzgodnienie kwestii legalnego dostępu do rejonu (tereny prywatne, obszary chronione),
  • oczyszczenie skały z kruszyzny i innych niepożądanych elementów (w tym starych, nieatestowanych kotew),
  • opracowanie skałoplanu (topo) sektora z uwzględnieniem nowo powstałych dróg (zdjęcie lub szkic z naniesionymi liniami),
  • w przypadku nowych sektorów opis rejonu, dróg dojścia wraz z dokumentacją graficzną i fotograficzną,
  • przeprowadzenie testów wklejonych kotew,
  • sprawozdanie.

Włodek Porębski
IŚW „Nasze Skały”
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum