26 czerwca 2020 20:06

Radni sejmiku przeciwni kopalni na Jurze. Minister środowiska nie przedłużył koncesji poszukiwawczej

Wygląda na to, że plany uruchomienia kopalni cynku i ołowiu na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej mogą nie zostać zrealizowane. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Sejmiku Województwa Śląskiego, a minister środowiska nie przedłużył koncesji poszukiwawczej.

Mapa prezentująca obszary trzech koncesji dotyczących surowców mineralnych (zaznaczone na zielono), obejmujących Projekt Olza i zasoby historyczne, wyznaczone przez polskie instytucje państwowe (obszary zacieniowane na szaro), a także gminy i infrastrukturę transportową (drogi - linia szara; kolej - linia przerywana).

Mapa prezentująca obszary trzech koncesji przyznanych firmie Rathdowney Poland, dotyczących surowców mineralnych (zaznaczone na zielono), obejmujących Projekt Olza i zasoby historyczne, wyznaczone przez polskie instytucje państwowe (obszary zacieniowane na szaro), a także gminy i infrastrukturę transportową (drogi – linia szara; kolej – linia przerywana).

Kopalnię cynku i ołowiu, tzw. Projekt Olza, chce budować na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej kanadyjska firma Rathdowney Poland. Projekt jest prowadzony od 8 lat i miano już wydać na niego ponad 84 miliony złotych.

Projekt ma wielu przeciwników. Przeciwko budowie kopalni protestowali mieszkańcy objętych nim gmin. Sprzeciwiające się mu uchwały podejmowały lokalne samorządy. Wyrażano obawy o wpływ inwestycji na środowisko i branżę turystyczną na tych terenach.

W poniedziałek, 22 czerwca, miała miejsce sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Przed sesją minister środowiska Michał Woś poinformował, że nie przedłużył firmie Rathdowney Poland koncesji poszukiwawczej. Ponadto radni podjęli uchwałę wzywającą do wstrzymania prac związanych z poszukiwaniem złóż rud metali na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a także do zaniechania lokalizowania tam w przyszłości kopalni. Kluczowym argumentem była potrzeba ochrony tamtejszych zasobów naturalnych dobrej jakości, w tym ujęć wody.

Firma Rathdowney jeszcze nie odniosła się do decyzji ministra i uchwały Sejmiku.

Źródła: portalkomunalny.pl, projektolza.com
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum