Centralny Port Komunikacyjny – przecięcie Jury nowymi liniami kolejowymi

29 stycznia br. opublikowano “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Konsekwencją tego gigantycznego projektu centralnego lotniska jest konieczność wytyczenia nowych linii kolejowych (1600 km). Część z zaproponowanych linii zdewastuje jedne z piękniejszych skalnych rejonów naszej Jury.

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego - inwestycje drogowe i kolejowe planowane w związku z budową CPK

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego – inwestycje drogowe i kolejowe planowane w związku z budową CPK

Jura Południowa

Na terenie Jury Południowej zaproponowano cztery warianty przebiegu nowych linii kolejowych, w założeniu przystosowanych dla pociągów wysokich prędkości. Pobieżny rzut oka na mapę pokazuje, że planiści chyba nawet nie pojawili się w terenie, który tutaj jest bardzo pofałdowany. Ewentualna inwestycja wymagałaby zapewne wiaduktów, tuneli i ogromnej ingerencji w krajobraz.

Planowane przebiegi linii kolejowych przez Jurę Południową

Planowane przebiegi linii kolejowych przez Jurę Południową

Ale wracając do samych skał, np. linia niebieska, prowadzona wzdłuż drogi olkuskiej i w pobliżu Ojcowskiego Parku Narodowego przebiegałaby malowniczo przy Żytnich Skałach, obok Wzgórza 502.

Z jeszcze większą fantazją poprowadzono linię zieloną. Tak położone szyny rozprułyby Dolinki Krakowskie na pół. Można też sobie wyobrazić, jak malowniczy będzie wiadukt nad Doliną Będkowską i piękny widok na przemykające 100 metrów od Słonecznych skał Pendolino.

Najmniej szkody wspinaczkowej zdaje się robić linia jasnoniebieska, biegnąca z lewej od głównych rejonów. Zahacza ona o dół Doliny Będkowskiej, przecina Dolinę Szklarki pod Brodłem i Dolinę Racławki w Czubrowicach. Ale szkody krajobrazowe dla tych pięknych terenów rekreacyjnych i tak byłyby niepowetowane. Bo przecież także tutaj ingerencja linii kolejowej w mocno pofałdowany teren musiałaby być ogromna.

Jura Środkowa

Po przebiciu się przez “piaski” Pustyni Błędowskiej projektowana linia w wariancie zielonym miałyby po prostu przelatywać przez środek Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Przecinając w Ryczowie rejony wspinaczkowe, znajdujące się na wschód od Ogrodzieńca. W wariancie pomarańczowym Park jest omijany z lewej strony, linia zahacza jedynie o Reniferową Skałę.

Planowane przebiegi linii kolejowych przez Jurę Środkową

Planowane przebiegi linii kolejowych przez Jurę Środkową

Jura Północna

Tutaj bezpośrednio skalnemu krajobrazowi zagraża jedynie wariant skrajnie lewy, niebieski. W przypadku tego rozwiązania pociąg przeleci przez Skarżyce (Góra Chełmy) i Piaseczno.

Planowane przebiegi linii kolejowych przez Jurę Północną

Planowane przebiegi linii kolejowych przez Jurę Północną

***

Oczywiście to zupełnie wstępny etap planowania przebiegów. Część z wrysowanych swobodnie linii wygląda absurdalnie. Wydaje się, że należy przeciwdziałać już teraz, zwłaszcza, że przeznaczono minimalny czas na konsultacje społeczne. Uwagi i wnioski do studium można składać jedynie do 10 marca 2020 r.

Źródło: cpk.pl
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

    Centralny Port Lotniczy a Jura [62]
    Cześć, W związku z wspaniałym pomysłem zbudowania lotniska za xx…

    2-03-2020
    ciazzz