Vectors by Vecteezy
12 grudnia 2019 15:35

Alpinizm wpisany na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości

11 grudnia, podczas 14. sesji komitetu UNESCO na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa ludzkości wpisano alpinizm.

Alpinizm został wpisany na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości (rys. Vectors by Vecteezy)

Alpinizm został wpisany na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości (rys. Vectors by Vecteezy)

Lista reprezentatywna jest rejestrem zjawisk z całego świata, które pomagają ukazać różnorodność dziedzictwa niematerialnego i podnieść świadomość na temat jego znaczenia.

Utworzona została na podstawie konwencji uchwalonej w 2003 roku. Był to pierwszy międzynarodowy traktat, który stwarzał ramy prawne, administracyjne i finansowe umożliwiające prowadzenie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i podnoszenia jego rangi. Miał stanowić zachętę dla krajów świata do dostrzegania wagi tego dziedzictwa i do otaczania go opieką.

Starania o włączenie alpinizmu do Listy rozpoczęto w 2009 r. Federacje członkowskie UIAA zostały zaproszone do lobbowania w swoich rządach w celu przyłączenia się do projektu. Ostatecznie zadania podjęły się trzy kraje: Francja, wspierana przez Szwajcarię i Włochy.

Proces ten zakończył się sukcesem na 14. sesji komitetu UNESCO, która miała miejsce w Bogocie (Kolumbia).

Na stronie UNESCO mamy taką definicję alpinizmu:

Alpinizm to sztuka wspinania się na szczyty i ściany w wysokich górach, o każdej porze roku, w skalistym lub lodowym terenie. Wymaga zdolności fizycznych, technicznych i intelektualnych, użycia odpowiednich technik, sprzętu i wysoce specjalistycznych narzędzi, takich jak czekany i raki.

Alpinizm to tradycyjna praktyka, charakteryzująca się wspólną kulturą opartą o wiedzę na temat środowiska górskiego, historii jej uprawiania i związanych z nią wartości oraz określonych umiejętności.

Wymaga również wiedzy na temat środowiska naturalnego, zmieniających się warunków pogodowych i zagrożeń naturalnych.

Alpinizm opiera się również na aspektach estetycznych: alpiniści dążą do elegancji wspinaczki, kontemplacji krajobrazu i harmonii z naturalnym środowiskiem. […]

[ich.unesco.org]

Wpisanie na listę to dopiero początek drogi, której celem jest zachowanie alpinizmu. W dokumencie aplikacyjnym wymieniono różnorodne środki służące promowaniu i zabezpieczaniu działalności alpinistycznej.

Federacje członkowskie UIAA mogą wykorzystywać Listę do promowania i ochrony alpinizmu w odniesieniu do swoich władz. Co więcej, w przyszłości dodatkowe kraje będą mogły dołączyć do krajów uznanych obecnie za integralną część tego udanego wniosku. Będzie to miało formę pisania nowej dokumentacji we współpracy z obecnymi wnioskodawcami.

Źródła: UIAA, UNESCO

Tagi:  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum