17 listopada 2019 10:18

Kościelec: część północno-wschodniej ściany prezentuje Staszek Bobak

Stanisław Bobak opisuje górną część północno-wschodniej ściany nad Żlebem Zaruskiego (przez niektórych nazywana Ścianą Zaruskiego).

Północno-wschodnia ściana Kościelca (Ściana Zaruskiego)

Północno-wschodnia ściana Kościelca (Ściana Zaruskiego)

Drogi na północno-wschodniej ścianie Kościelca:

 1. Filarek dyżurnych 6/6+
 2. Depresja 5
 3. Depresja wprost 5/5+
 4. Źdźbło dwa miejsca 3
 5. Bobo-Żeleo 5+
 6. Strawa 5-
 7. Kombo 2
 8. Uśmiech Frankfurtu VI+
 9. Rolling Stone V
 10. WHP 118 0+

1. „Filarek dyżurnych” 6/6+, Karpiel Wojciech, Bobak Stanisław, 5,5 h, 14-03-2017

„Filarek dyżurnych” 6/6+, Kościelec

„Filarek dyżurnych” 6/6+, Kościelec

Mniej więcej z połowy Żlebu Zaruskiego w prawo odchodzi eksponowany zachodzik z drogą WHP 118, umożliwiający łatwe dojście do szlaku prowadzącego na Kościelec. Nad początkiem zachodziku znajduje się zacięcie skręcające w lewo. Droga prowadzi tym zacięciem 4+ (kość z pętlą), nad którym po śniegu idziemy pod filarek ograniczający od lewej depresję, skąd krótkim kominkiem 3 do stanowiska (1. 40 m). Następnie w lewo leżącym zacięciem 4+ i dalej filarkiem pod przewieszoną ściankę z rysą. Przez ściankę 6/6+ (hak z pętlą), następnie filarkiem 4 około 10 m do stanowiska (2. 40 m).Dalej w lewo rysą z kępami traw 3+ na trawnik pod skalną bulą (3. 30 m). Ze stanowiska na lewo od ścianki, potem przewinięcie na prawo 2 i w górę do dużego bloku (4. 30 m). Od bloku grządką 120 m łatwo do szlaku.

2. „Depresja” 5, Jan Kuczera (bez asekuracji), 1 h, zima 2013

„Depresja” 5, Kościelec

„Depresja” 5, Kościelec

Od szlaku na Kościelec powyżej Czuby nad Karbem w lewo po śniegach w stronę Żlebu Zaruskiego do depresji. Depresją przez zaklinowany blok od lewej 2 pod próg. Progiem do jego połowy, następnie w prawo na filarek 5, i w górę po ściankę gdzie trawers 2 do depresji i nią prosto do szlaku na Kościelec.

3. „Depresja wprost” 5/5+, Kędra Daniel i Bobak Stanisław, 5 h, 10-03-2017

„Depresja wprost” 5/5+, Kościelec

„Depresja wprost” 5/5+, Kościelec

Z mniej więcej połowy Żlebu Zaruskiego odchodzi w prawo eksponowany zachodzik, którym wiedzie droga WHP 118, można nim łatwo dostać się do szlaku na Kościelec nieco powyżej Czuby nad Karbem. Z miejsca gdzie zaczyna się zachodzik do góry lekko w prawo, następnie załupką w lewo 4 (hak z pętlą) na śniegi, którymi do wylotu depresji (1. 45 m). Depresją przez zaklinowany blok od lewej 2 pod próg (2. 35 m). Przez próg 5/5+ (warthog w skale z pętlą) i dalej 4 pod mały trawiasty prożek (3. 30 m). Prożkiem 3 i depresją 2 do miejsca, gdzie depresja skręca w prawo (4. 50 m). Depresją łatwo po śniegu do szlaku (5. 50 m).

4. „Źdźbło” 2 miejsca 3. Koźbiał Adrian i Bobak Stanisław, 2 h, 29-03-2017

„Źdźbło”, Kościelec

„Źdźbło”, Kościelec

Mniej więcej z połowy Żlebu Zaruskiego odchodzi w prawo eksponowany zachodzik, którym można łatwo dostać się do szlaku na Kościelec powyżej Czuby nad Karbem, tak wiedzie droga WHP 118. Kilka metrów zachodzikiem, następnie do góry skośnie w prawo trawami 2 na śniegi i nimi do stanowiska, które zakładamy na prawo od depresji (1. 50 m). Dalej prosto do góry 2 pod trawiasty kominek 3 (hak z pętlą). Nad kominkiem w lewo, a następnie przewinięcie do depresji 2 (2. 50 m). Depresją 2 (3. 40 m), i dalej śniegami (4. 50 m) do szlaku.

5. „Bobo-Żelo” 5+, Karpiel Wojciech, Bobak Stanisław, 5,5 h, 13-03-2017

„Bobo-Żelo” 5+, Kościelec

„Bobo-Żelo” 5+, Kościelec

Od Żlebu Zaruskiego około 60 m powyżej depresji ograniczającej ścianę Czuby nad Karbem od lewej, odchodzą skośnie w prawo dwa równoległe trawiaste gzymsiki, przedzielone niską ścianką. Droga wiedzie owymi gzymsikami 2 około 15 m do ciemnego pionowego kominka (hak z pętlą), kominkiem 4 i płytą nad nim 5 na trawiasty teren, którym najpierw w lewo, potem w prawo 4 do zachodu idącego w lewo i nim 15 m, gdzie zakładamy stanowisko (1. 50 m). Dalej w lewo do góry terenem śnieżno-trawiastym (2. 60 m). Kolejny wyciąg prosto w górę 2 do wielkiej trójkątnej nyży (3. 60 m). Z nyży w lewo ciągnie się płytowa załupa, którą 2 następnie 4 pod strome zacięcie z szeroką rysą w dnie. Zacięciem 5 (hak z pętlą) i dalej w lewo pod kominek (4. 50 m). Kominkiem prosto do góry 4, potem lekko w prawo 5+ (hak) na łatwy teren, którym dalej do szlaku (5. 60 m).

6. „Strawa” 5-, Karpiel Wojciech i Bobak Stanisław, 3 h, 15-03-2017

„Strawa” 5-, Kościelec

„Strawa” 5-, Kościelec

Początek drogi w Żlebie Zaruskiego około 50 m powyżej depresji ograniczającej od lewej strony ścianę Czuby nad Karbem. Znajduje się tu szeroka, płytko wcięta trawiasto-skalista depresja. Depresją w górę 5- dalej 4 (hak z pętlą), następnie trawers w prawo i w górę do zawieszonego żlebka. Żlebkiem
po śniegu około 15 m, gdzie zakładamy stanowisko (1. 50 m). Lewym ograniczeniem żlebka są strome kruche ścianki, przez które przechodzimy w dogodnym miejscu 4+, następnie w prawo do leżącego zacięcia (hak z pętlą) i nim 3 na szeroką grzędę, którą 2 do bloków na niej (pętla, 2. 50 m). Ze stanowiska łatwo do szlaku (3. 30 m).

7. „Kombo” 2, kombinacja, Firczyk Marcin i Bobak Stanisław, 2,5 h, 02-05-2017

„Kombo” 2, Kościelec

„Kombo” 2, Kościelec

Kombinacja trzech dróg tworząca nietrudną linię o podobnych trudnościach na całej długości. Pierwszy wyciąg z drogi Źdźbło, drugi Depresją następnie w lewo spod progu do Filarka dyżurnych i nim do szlaku.

8. „Uśmiech Frankfurtu” VI+, Karpiel Wojciech i Bobak Staszek, 2,5 h, 14-10-2018

„Uśmiech Frankfurtu” VI+, Kościelec

„Uśmiech Frankfurtu” VI+, Kościelec

Droga zaczyna się kilkanaście metrów powyżej zachodziku, którym prowadzi droga WHP 118. Krótkim zacięciem w górę IV na trawy i nimi w prawo pod ściankę, którą w górę III, następnie trawers w lewo pęknięciem II na odpęknięty blok, gdzie zakładamy stanowisko (1. 45 m). Z bloku w lewo pod zacięcie
z szeroką rysą i nim V (hak z pętlą) na trawiasty zachód, którym łatwo w lewo do jego końca (2. 25 m). Ze stanowiska do góry depresją do głębokiego pęknięcia i nim (oryginalnie) na trawiasty taras (3. 25 m). Z tarasu przez przewieszoną ściankę VI+ (dwa haki) na taras i pod ścianki, gdzie zakładamy stanowisko (4. 30 m).

9. „Rolling Stone” V, Bandrowski Łukasz, Koźbiał Adrian i Bobak Stanisław, 2,5 h, 07-07-2017

„Rolling stone” V, Kościelec

„Rolling Stone” V, Kościelec

Droga prowadzi lewą częścią ścian ograniczających od prawej strony Żleb Zaruskiego. Zacięciem idącym lekko w lewo IV na strome płyty (1. 30 m, hak). Ze stanowiska trawers z obniżeniem w prawo około 10 m skąd przez ściankę III (hak z pętlą) do depresji idącej w lewo. Depresją II (krucho) na trawiasty taras (2. 40 m). Z tarasu do góry i w lewo do zacięcia, którym V (hak z pętlą) na duży taras (3. 30 m).

Stanisław Bobak
 • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
  Brak komentarzy na forum