27 września 2019 08:52

Nowe zasady przydzielania dofinansowań PZA w 2020 roku

Na poniższych stronach zawarte są informacje o akcjach mających na celu promowanie i wspieranie wspinaczy aktywnych w górach średnich, oraz wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój alpinizmu sportowego.

***

W skrócie

Aby otrzymać dofinansowanie PZA trzeba:

 1. Być członkiem klubu zrzeszonego w PZA, mieć opłacone składki.
 2. Zapoznać się z zasadami dofinansowań wyjazdów.
 3. Złożyć w terminie drogą elektroniczną wniosek, wykaz przejść, zaświadczenie z klubu o nie zaleganiu z opłaceniem składek.
 4. Posiadać kartę zdrowia sportowca lub zaświadczenie od lekarza.
 5. Mieć paszport (w razie wyjazdu za granicę).
 6. Posiadać ubezpieczenie obejmujące rejon działania.

Po przyznaniu dofinansowania:

 1. Zapoznać się z dokumentem, jak rozliczyć koszty.
 2. Wydać je zgodnie z przeznaczeniem, czyli załoić.

Bezpośrednio po powrocie:

 1. Rozliczyć się w Biurze Zarządu PZA oraz przesłać jedno sprawozdanie do PZA a drugie do KWW.

Materiały

źródło: PZA
 • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
  Brak komentarzy na forum