Bilety w Mirowie! Zmiana warunków dostępu do wspinania na Grzędzie Mirowsko-Bobolickiej

W czerwcu tego roku właściciele Grzędy Mirowsko-Bobolickiej wprowadzili nowy regulamin przebywania na terenie tzw. „Błoń Zamku Mirów”. Najważniejszą i jednoznacznie niekorzystną dla wspinaczy zmianą jest wprowadzenie opłat za wstęp na teren, w którym znajdują się skały Grzędy.

Tablica informacyjna w Mirowie

Szanujemy decyzję właściciela, ale jej nie popieramy. Nie była ona też z nami konsultowana – zostaliśmy jedynie uprzedzeni o takiej możliwości jesienią zeszłego roku. Dołożymy wszelkich starań, by uzgodnić kompromisowe rozwiązanie, jak najmniej dokuczliwe finansowo dla wspinaczy i możliwe do zaakceptowania przez właścicieli terenu, podobnie jak było to wypracowane np. na terenach podczęstochowskiego Olsztyna.

Dotychczasowe relacje pomiędzy IŚW „Nasze Skały” i właścicielami Grzędy były więcej niż poprawne; w zamian za okazaną naszemu środowisku przychylność pomagaliśmy w akcjach odkrzaczania, montażu elementów masztów flagowych na zamkach w Bobolicach i Mirowie, a przede wszystkim na prośbę właściciela terenu, warunkującą zgodę na wspinanie w skałach Mirowa przeprowadziliśmy kompleksową wymianę punktów asekuracyjnych na drogach wspinaczkowych Mirowa oraz, na bieżąco, monitorowaliśmy ich stan. Materiały (ringi i kleje) finansowane były ze środków PZA, a prace prowadzone były społecznie przez ekiperów PZA.

Na razie otrzymaliśmy zapewnienie, ze wspinacze będą uprawnieni do wstępu na podstawie biletów ulgowych w cenie 5 zł (bilet normalny kosztuje 7 zł) oraz mogą przebywać na terenie Grzędy Mirowskiej od wczesnych godzin porannych (a nie, jak stanowi regulamin, od godz. 10).

ISW „Nasze Skały”, Polski Związek Alpinizmu

Regulamin znajdziecie na stronie: www.zamekbobolice.pl.
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

    Mirow [6]
    Super! Wreszcie powstanie ParkWspinaczkowy z prawdziwego zdarzenia. Czyste toalety,gastronomia i…

    5-07-2019
    Apache