20 lutego 2019 09:54

Słowacy walczą o dostęp do Tatr. Pomóżmy im!

Przed kilkunastoma dniami informowaliśmy o projekcie nowego rozporządzenia regulującego zasady korzystania z Parku Narodowego po słowackiej stronie Tatr. Projekt zakłada duże ograniczenia w stosunku do istniejących regulacji. Słowackie środowisko wspinaczkowe apeluje o podpisywanie petycji, co może wymusić na władzach zmianę niekorzystnych zapisów.

Organizatorem akcji jest Igor Koller, prezes JAMES (słowacka organizacja alpinistyczna) i świetny wspinacz. Akcja odbywa się pod hasłem „Aj my sme Tatry”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Także jesteśmy częścią Tatr”. We wstępie do petycji czytamy:

Park Narodowy, oprócz funkcji ochronnej, ma umożliwić działalność rekreacyjną i sportową prowadzoną w sposób zrównoważony. Tę w TANAP realizują turyści, wspinacze, narciarze, skialpiniści, przewodnicy, tragarze (nosiči) i chatarzy. Ich działalność stanowi długoterminową część dziedzictwa kulturowego Tatr i nie ma negatywnego wpływu na przyrodę. W związku z tym można ją uznać za zrównoważoną, w przeciwieństwie do rozwoju działalności deweloperskiej i pozyskiwania drewna.

W petycji wymieniono 8 powodów, dla których odrzuca się projekt rozporządzenia:

 1. Aktywność turystów, alpinistów, skialpinistów, narciarzy górskich, chatarów, tragarzy i przewodników była i jest częścią dziedzictwa kulturowego Tatr. Ich działania nie zagrażają naturze w TANAP-ie. Deklarujemy nasze zobowiązanie do pracy nad zrównoważoną zasadą turystyki w TANAP, przestrzeganie i szacunek ograniczenia, które są oparte na dowodach naukowych i statystycznych. Dlatego zasadniczo odrzucamy proponowane zwiększenie środków regulacyjnych związanych z działalnością powyższych grup.
 2. Definicja sportowo-rekreacyjnej działalności górskiej jest dyskryminująca i sprzeczna z międzynarodowymi standardami. Z tego powodu nie uważamy za zasadne wymaganie członkostwa w określonych organizacjach, by móc prowadzić działalność na obszarze TANAP.
 3. Rozporządzenie praktycznie eliminuje możliwość realizacji łatwych wspinaczek. Ograniczenie możliwości wspinania na niższych poziomach trudności (do II) znacznie zawęża aktywność turystów, wspinaczy, alpinistów. Aktywność ta była prowadzona od XIX wieku.
 4. Zamknięcie działalności szkoleniowej jedynie w kilku obszarach jest sprzeczne z metodyką, a tym samym wystawia na niebezpieczeństwo początkujących wspinaczy i zaawansowanych turystów górskich.
 5. Nie ma naukowych i statystycznych dowodów uzasadniających nowych sezonowych ograniczeń dla wspinaczy i zachowania sezonowego zamknięcia parku dla turystów. Ruch w TANAP jest obecnie poniżej poziomu z lat 70-tych XX wieku, gdy zostały wprowadzone sezonowe zamknięcia parku.
 6. Nowy regulamin ignoruje rzeczywistość ostatnich lat, nie opiera się na naukowych dowodach ukazujących, że działalność sportowo-rekreacyjna spowodowała pogorszenie chronionych obszarów.
 7. Zakaz nocnej działalności alpinistów i turystów jest sprzeczny z zasadami bezpieczeństwa. Dla wspinaczy, potencjalnie nawet zagrażający życiu.
 8. System wyjątków od ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu  wprowadza niesystemowe podejście do kwestii regulowania odwiedzających TANAP. Warunek działalności licencyjnej w TANAP przez członkostwo w określonych społeczeństwach i organizacjach jest sprzeczny z ogólnymi zasadami demokracji współczesnego społeczeństwa, które wręcz przeciwnie podkreśla osobistą odpowiedzialność za działalność i postępowanie jednostki.

Więcej o planowanych ograniczeniach pisaliśmy w tekście: Walka o dostęp do Tatr Słowackich. Powstają nowe zasady korzystania z parku narodowego.

Zachęcamy do podpisania petycji. Można to zrobić na stronie: ajmysmetatry.sk.
 • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

  Tlumaczenie... [5]
  Przepraszam - kto Wam tlumaczyl ten tekst ze slowackiego -…

  21-02-2019
  tjn

  James umie bronić interesów wspinaczy. [1]
  Igor, brawo, takich odważnych ludzi nam trzeba w PZA.

  21-02-2019
  Mentor

  TomaszKa: Zawrat
  -- moved topic -- ...

  łojant: Re: RIP
  Tak !...

  Krzysztof89: Re: RIP
  burlan napisał: Czyżby Eugeniusz Głazunow?...