17 lutego 2019 09:24

KW Warszawa poza Polskim Związkiem Alpinizmu!

Wczoraj, 16 lutego, Walne Zebranie KW Warszawa podjęło uchwałę o opuszczeniu Polskiego Związku Alpinizmu. Ta strategiczna decyzja została podjęta przy zdecydowanej przewadze zwolenników tzw. KWW-exitu.

KW Warszawa jest o jedno głosowanie od opuszczenia Polskiego Związku Alpinizmu

Decyzja podjęta wczoraj jest konsekwencją procesu, który Zarząd Klubu rozpoczął kilka miesięcy temu. Jego elementem było m.in. przeprowadzone w styczniu referendum.  W internetowym głosowaniu brało udział 317 osób (KW Warszawa liczy 1200 członków). Ponad połowa głosujących opowiedziała się za opuszczeniem PZA (164 głosy – 51,74% głosujących) przy 106 głosach (33,44%) przeciwnych. 47 osób (14,83%) wstrzymało się od głosu. Po ogłoszeniu wyników prezes KW Warszawa, Zbigniew Skierski, określił je jako jednoznaczne.

Ostateczna decyzja została podjęta wczoraj na Walnym Zebraniu KWW. W jawnym głosowaniu zdecydowaną przewagę osiągnęli zwolennicy wyjścia ze struktur Polskiego Związku Alpinizmu (80 do 19 i 9 głosów wstrzymujących się).

Wybrano także nowe władze Klubu. Prezesem ponownie został Zbigniew Skierski.

Polski Związek Alpinizmu jest federacją kilkudziesięciu klubów i sekcji zrzeszających taterników, grotołazów, narciarzy wysokogórskich i zawodników wspinaczki sportowej. Koordynuje działalność sportową i szkoleniową, organizuje wyprawy narodowe, nadaje uprawnienia instruktorskie, zajmuje się ochroną przyrody oraz profilaktyką wypadkową. KW Warszawa było największym klubem zrzeszonym w organizacji.

Mysza
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

    Nie widzę wygranych [13]
    PZA powinien przyozdobić swój proporzec kirem. Wyjście ze struktur związkowych…

    17-02-2019
    $więty