14 stycznia 2019 12:03

Biedruń: żywce na Jurze w sezonie 2018

Kolejny sezon minął mi na „brykaniu po skałkach”, głównie bez asekuracji. Mimo że celem sezonu było pierwsze przejście na żywca wschodniej ściany Mnicha w Tatrach, od podstawy do wierzchołka, podczas przygotowań do tego przejścia udało mi się wytyczyć sporo nowych dróg, głównie w Skałkach Podkrakowskich.

Mariusz Biedrzycki, "Wycie Malca" VI, Walec (fot. Andrzej Mirek)

Mariusz Biedrzycki, „Wycie Malca” VI, Walec (fot. Andrzej Mirek)

Na pierwszej liście znajdują się nowe drogi, pokonane w stylu Solo OS i Solo, wytyczone w roku 2018, o trudnościach co najmniej IV-:

Rejon Skała Nazwa Wycena Styl Data Uwagi
Łutowiec Zamkowa Świsty i Pomruki IV- Solo OS 1.05.18 Wyjście prawym wariantem wielkiego komina na tyłach turni.*
Rów Krzeszowicki Trzy Korony II Doktor Gebhardt V Solo OS 8.05.18 Droga pierwsza od lewej, systemem rys przez okapik, na prawej skale (na której jest 5 obitych dróg).
Rów Krzeszowicki Trzy Korony II Waldemar Batura V Solo OS 8.05.18 Droga druga od lewej na skale jw., systemem rys na lewo od depresji.
Rów Krzeszowicki Trzy Korony II Redaktor Maj IV- Solo OS 8.05.18 Droga trzecia od lewej na skale jw., w lewo w skos do depresji.
Rów Krzeszowicki Trzy Korony II Major Grot IV+ Solo OS 8.05.18 Droga czwarta od lewej na skale jw., start razem z poprzednią drogą, wyjście systemem rys na lewo od linii ringów pierwszej obitej drogi.
Rów Krzeszowicki Trzy Korony Ewa Wzywa 07 IV Solo OS 15.05.18 Droga kominem na lewej skale z obitymi drogami i TRADami, na prawo od ostatniego TRADa. Za tą drogą, systemami rys, biegną jeszcze trzy highballe.
Rów Krzeszowicki Trzy Korony Jelenie Jedzą Klejnoty IV- Solo OS 15.05.18 Droga dolnym pęknięciem i krawędzią gigantycznego bloku, na lewej skale z obitymi drogami i TRADami. Startuje razem z TRADem nr 1 i przed wejściem w rysę odbija w lewo. Gałęzie suchego drzewa opartego o blok zostały wycięte lub odłamane i odrzucone podczas przejścia.
Łutowiec Zamkowa Gwoździe, Elektrody, Hurt! VI+ Solo 19.05.18 Szeroka rysa na lewo od wielkiego komina na tyłach turni.
Rów Krzeszowicki Tupecik Facylitacja Kooperacji VI Solo OS 25.05.18 Masyw na lewo od Łysej Kleszczowskiej, system rys trzeci od lewej**.
Ostrysznia Mała Ostryszniańska Kurwa Noga, Chuj Podłoga, Rozjebana Hulajnoga IV- Solo OS 30.05.18 Skała na lewo od Wielkiej Ostryszniańskiej. Lewym skrajem połogiej płyty, na lewo od zacięcia***. Droga dedykowana Tomkowi „Longusowi” Lechowiczowi.
Rów Krzeszowicki Walec Walcuj się Stefan z Tymi Swoimi Wycenami V w skali Kurtyki (czyli III ST) Solo OS  1.06.18 Wprost od dołu do Walczyka (4R + StZ). Trudności na starcie i po minięciu StZ (bez użycia drzew).
Dolina Szklarki Skarbiec Fibrylator V+ Solo OS 9.10.18 Ścianką filarka, trudności na starcie****.
Dolina Szklarki Skarbiec Eine Kleine Intermezzo IV+ Solo OS 9.10.18 Środkiem tylnej ścianki****.
Dolina Szklarki Skarbiec Delator IV- Solo OS 9.10.18 Między filarkiem, a żlebikiem, trudności na starcie****.
Dolina Szklarki Skarbiec Leśne Ssaki IV Solo OS 9.10.18 Tylny żleb, trudności na starcie****.
Dolina Szklarki Skarbiec Bitonalny Cymesik V Solo OS 9.10.18 Tylny odpęknięty filarek****.
Dolina Szklarki Skarbiec Szlachta Nie Pracuje IV Solo OS 9.10.18 Lewa z trzech głębokich rys****.
Dolina Szklarki Skarbiec I’m Gonna Hop Like a Frog IV+ Solo OS 9.10.18 Kancik na lewo od ringów****.
Dolina Szklarki Górny Kuferek Nasiek Grinszpan-Kikiel IV- Solo OS 9.10.18 Ścianka nad kominem, prowadząca na pik*****.
Dolina Szklarki Górny Kuferek Lajb Wolf Ajzen IV+ Solo OS 9.10.18 Filarek tuż na prawo od komina*****.
Dolina Szklarki Górny Kuferek Chemja Lederman IV+ Solo OS 9.10.18 Lewa ścianka na prawo od komina*****.
Dolina Szklarki Górny Kuferek Symeon Tenenbaum IV Solo OS 9.10.18 Prawa ścianka na prawo od komina*****.
Dolina Szklarki Dolny Kuferek Gniotpol VI Solo OS 9.10.18 W prawej części, w miejscu gdzie kończy się podłużny okap, trudności na starcie.
Dolina Szklarki Pal NaPal!m IV- Solo OS 9.10.18 Start kominem między Palem, a Przedpalem, z przełączki wprost na szczyt Pala

* Lewym wariantem wyjścia biegnie łatwiejsza droga Szepty i Krzyki III+, wytyczona w stylu Solo OS tego samego dnia.
** Kominem na prawo biegnie droga Trampolina III, Bieniek, Rostek 2013.
*** Prawym skrajem połogiej płyty na lewo od zacięcia (wspólna końcówka) biegnie łatwiejsza droga Wujek Chłodek, Stój Halina, Plastusiowa Spierdolina III+, wytyczona w stylu Solo OS tego samego dnia.
**** Na skale Skarbiec w dniach 4 i 9.10.18 wytyczyłem w stylu Solo OS jeszcze 7 dróg łatwiejszych niż IV-, część z nich mogła być przechodzona wcześniej.
***** Na skale Górny Kuferek w dniu 9.10.18 wytyczyłem w stylu Solo OS jeszcze 3 drogi łatwiejsze niż IV-, część z nich mogła być przechodzona wcześniej.

Powyższe zestawienie pomija 7 nowych dróg, które wytyczyłem z liną (w tym samotnie z autoasekuracją).

Mariusz Biedrzycki, "Salut Kali" VI.1+, Szeroki Mur (fot. Andrzej Mirek)

Mariusz Biedrzycki, „Salut Kali” VI.1+, Szeroki Mur (fot. Andrzej Mirek)

Na drugiej liście znajdują się powtórzenia bez asekuracji cudzych dróg, o trudnościach VI lub wyższych, których dokonałem w roku 2018:

Rejon Skała Nazwa Wycena Styl Data Uwagi
Rów Krzeszowicki Plaskula Papóła Nowa Linea VI Solo OS 6.05.18
Rów Krzeszowicki Plaskula Na Wieki Wieków Moment VI+ Solo 6.05.18
Rów Krzeszowicki Plaskolec* Zakolec VI Solo 6.05.18
Rów Krzeszowicki Plaskolec Filar Plaskolca VI Solo 6.05.18 Trudności na starcie.
Rów Krzeszowicki Plaskula Wypas Kulturowy VI+ Solo 8.05.18
Rów Krzeszowicki Plaskula Szachriota VI.1 Solo 8.05.18 Trudności na starcie.
Rów Krzeszowicki Trzy Korony TRAD nr 8 VI+ Solo OS 15.05.18 Droga na stronie https://wspinanie.pl/2016/07/a-na-garbie-kryja-sie-walec-kochanka-plakula/ opisana jest jako V, co nie uwzględnia znacznie trudniejszego startu.
Rów Krzeszowicki Plaskula Lumpeninteligencja Direct VI.1 Solo 25.05.18 Najładniejszy i najbardziej logiczny z trzech wariantów o tych samych trudnościach.
Rów Krzeszowicki Trzy Korony TRAD nr 10 VI+ Solo 25.05.18 Droga na stronie https://wspinanie.pl/2016/07/a-na-garbie-kryja-sie-walec-kochanka-plakula/ opisana jest jako V, co nie uwzględnia startu o trudnościach VI oraz kluczowego miejsca pokonanego bez rozpierania się na przeciwległej ścianie (kominem po prawej biegnie samodzielna droga Ewa Wzywa 07 IV, wzmiankowana w pierwszej tabeli).
Ostrysznia Murek z Wampirami Sekta Insekta VI+ Solo 30.05.18
Ostrysznia Organy Na lewo od Alika VI Solo  4.06.18
Rów Krzeszowicki Walec Wycie Malca VI Solo  6.06.18
Dolina Kobylańska Szeroki Mur Salut Kali VI.1+ Solo 30.06.18 Drugie powtórzenie Solo, pierwsze przejście Bogdan „Kali” Kaleta, pierwsze powtórzenie Piotr „Mikser” Drobot. Przejście respektujące ogranicznik w postaci Miłej Rysy.
Rów Krzeszowicki Walec Walcowa Depresja Wprost VI.1 Solo  2.08.18 Trudności na starcie.
Rów Krzeszowicki Łysa Kleszczowska Dynamika Socjalizacji Intymności VI+ Solo 19.08.18
Dolina Będkowska Wielka Turnia Toy Story VI.1 Solo 11.09.18 Droga ma nominalnie trzy wyciągi o wycenach VI.1, VI, IV. W rzeczywistości drugi wyciąg ma trudności V K (w skali kominowej).
Dolina Szklarki Dziąsło Teoria Ochrony Dziąsła VI+ Solo 26.09.18 Pierwsze powtórzenie Solo, pierwsze przejście Marcin Opozda (wytyczył tę drogę** w stylu Solo OS).

* Pomiędzy Zejściową z Plaskolca, a Kolcem Świata biegnie nowa droga Prawda w Oczy Kole III+, wytyczona w stylu Solo OS tego samego dnia, tj. 6.05.2018 roku.
** Można się spierać, czy jest to droga wspinaczkowa, czy „tylko” highball. Wprawdzie kluczowa sekwencja to przechwyty numer 11, 12 i 13 (na 18 przechwytów całości), jednak lot z tego miejsca (w wyniku ukruszenia się jednego z chwytów), kosztował mnie w 2015 roku, po wyrwaniu wszystkich kostek i glebowaniu, złamanie kręgu piersiowego, przebicie płuca i w efekcie spowodował wielomiesięczną przerwę we wspinaniu. Ocenę obniżyłem z autorskiej VI.1+, z powodu odkrycia w najtrudniejszym fragmencie mniej narzucającej się sekwencji, omijającej pociągnięcie z dziury na jeden palec. Sekwencja ta stała się możliwa do przejścia dzięki wyczyszczeniu z porostów tarciowych stopni.

Podsumowując: łączna liczba dróg, jaką zrobiłem do dnia dzisiejszego bez asekuracji to 1618 (wliczając w tę sumę poszczególne wyciągi na drogach wielowyciągowych), w przedziale trudności od IV- do VI.2. Zdecydowaną większość z tych dróg (ponad 80%) pokonałem w stylu Solo OS.

Informacje dotyczące materiału ilustracyjnego: zdjęcia z drogi Wycie Malca VI nie są pozowane, zostały wykonane w trakcie przejścia tej drogi bez asekuracji. Natomiast zdjęcia z drogi Salut Kali VI.1+ są pozowane. Podczas sesji zdjęciowej, która miała miejsce ponad trzy miesiące po przejściu bez asekuracji, droga nie została pokonana w całości. Autorem wszystkich zdjęć jest Andrzej Mirek.

Jak donosi bieDruń

Od redakcji: Istnieje spore prawdopodobieństwo, że część dróg anonsowanych w powyższym tekście jako nowe była pokonywana w przeszłości przez innych wspinaczy.
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum