Sukces PZA. TPN otwiera Ścianę nad Dziurą!

Świetne wiadomości docierają spod Tatr. Zostało opublikowane nowe zarządzenie Dyrektora TPN. Zgodnie z nim do puli rejonów udostępnionych do wspinania w Tatrzańskim Parku Narodowym dołącza Ściana nad Dziurą, świetna skała w Dolinie ku Dziurze!

Filip Babicz na Experimentum Crucis VI.5/5+ RP w Dolinie ku Dziurze (fot. Marcin Kaliński/murki.pl)

Filip Babicz na Experimentum Crucis VI.5/5+ RP w Dolinie ku Dziurze (fot. Marcin Kaliński/murki.pl)

Dolina ku Dziurze to niewielka dolina reglowa w Tatrach Zachodnich. Wejście do niej znajduje się przy końcu ul. Droga do Daniela. Dojście w skały zajmuje ok. 30 minut. Na rozciągającym się na ok. 100 m skalnym murze znajduje się kilkadziesiąt, w większości płytowych, dróg o zróżnicowanych trudnościach, wiele z nich w okolicach VI.4. Ich długość waha się od 8 do prawie 40 metrów. Rejon pod względem atrakcyjności niewiele ustępuje popularnemu Jarońcowi.

Wspinanie na Ścianie nad Dziurą wymaga rejestracji wyjść w Elektronicznej Książce Wyjść Taternickich dostępnej pod adresem internetowym wspinanie.tpn.pl. Udostępnienie dotyczy wyłącznie letniej wspinaczki klasycznej. Wyłączony ze wspinania został fragment ściany nad szlakiem turystycznym oraz nad wejściem do Jaskini Dziura. Wspinać się w Dolinie ku Dziurze można w okresie od 15 czerwca do 30 listopada. Ograniczenie czasowe wynika z potencjalnej możliwości gniazdowania cennych i chronionych gatunków ptaków.

Negocjacje w sprawie udostępnienia do wspinania skał Doliny ku Dziurze trwały wiele lat. W proces udostępniania były zaangażowane PZA oraz KW Zakopane. Działania wspinaczy napotykały głównie na opór Rady Parku. Decyzja Szymona Ziobrowskiego, dyrektora TPN, kończy ten etap. Gratulacje dla obu stron!

Mysza

Zarządzenie w sprawie uprawiania taternictwa i narciarstwa ekstremalnego na terenie TPN, 15.06.2018
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum