11 czerwca 2018 14:02

Przyznano granty w ramach Funduszu Zawady na rok 2018

Na wspólnym posiedzeniu Zarządu i Rady Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki 25 maja 2018 roku w Podlesicach przyznano dofinansowania w ramach Funduszu Zawady na 2018 rok – tura 1.

Fundusz Zawady

Z 8 złożonych wniosków 5 uzyskało akceptację, 2 nie uzyskały, a 1 został odrzucony z powodu niespełnienia wymogów regulaminowych. Przy tej okazji Zarząd Fundacji podkreśla, że nie może robić wyjątków od regulaminu Funduszu i prosi o nieskładanie w przyszłości wniosków z nim niezgodnych.

Podczas przyznawania środków Zarząd kierował się przede wszystkim dwoma kryteriami: wartością sportową celu oraz prawdopodobieństwem jego realizacji przez wnioskujący zespół. Dodatkowo brano pod uwagę deklarowane alternatywne cele oraz aspekt finansowy wniosku.

Zarząd pragnie zauważyć, że niezbędny przy planowaniu wyprawy jest realizm w ocenie sukcesu, odpowiedni skład, jak i plany awaryjne. W opinii Zarządu Fundacji w przeszłości było wielkich planów, które spełzły na dużo mniej ambitne cele.

Zarząd i Rada życzą wnioskodawcom pomyślnej realizacji planów, szczególnie tych najbardziej ambitnych, jak nowa droga na Broad Peak czy Lunag Ri.

Jerzy Natkański

Zał. nr 1 do uchwały 3 /2018 z 25.05.2016 Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im.J.Kukuczki

L.p  Rejon, cel, termin Skład wyprawy Wnioskujący Koszt na osobę Inne dofinansowania na  osobę Dof. z Funduszu  im.A. Zawady
Tura 1-okres : 01.06.-30.11.2018
1 Pik Korżeniewskiej 7105m, Pik Komunizma 7495m lato Mateusz Walaśkiewicz,  Marcin Roczniak jak w składzie 12,0 tys. zł środki własne, 0
2  Karakorum, Gasherbrum  IV, rez. G VII, GII lato Jacek Czech , Adam Bielecki jak w składzie 35,0 tys. zł Adam Bielecki -sponsor 20 tys. zł Jacek Czech -brak 0
3 Karakorum, nowa droga na Broad Peak, rez. nowa droga na Broad Peak Central lato Kacper Tekieli, Sandy Allan, Rick Allen, Stanislav Vrba Kacper Tekieli 26,0 tys. zł środki własne 1×6,0 tys. zł
4 Gruzja, Kaukaz Centralny , Uszba Pd /  4710m /dr Titkina, ros. 5B, ewent. Mosznikowa  ros. 6A,  lato Wadim Jabłoński, Damian Bielecki, Jakub Kokowski jak w składzie 5,0  tys. zł środki własne, PZA 2 tys. zł 3×1,0 tys. zł
5 Karakorum, dol. Lachit, nowa droga , lub Gulmit Tower, lato, cele w uzgadnianiu z J.Walą i J. Majerem Adam Bielecki, Jacek Czech , Jacek Józef  Czech, jak w składzie 20,0 tys. zł A,Bielecki -sponsor 10tys.zł , pozostali brak 3×2,0 tys. zł
6 Gruzja, Kaukaz Centralny, Krumkol 4676m, dr.Timofiejew 6A, Kosztan Tau 5151m ,dr.Simonik 6A, ewent. Dych Tau Wsch. 5180m , dr. Benda 5A lato Maciej Bedrejczuk, Paweł Kaczmarczyk, Sułowski Piotr jak w składzie 7,8-9??,0 tys. zł środki własne, PZA 5,0 tys. zł 3×1,5 tys. zł
7 Nepal, Himalaje Rollwaling, dziewiczy Lunag Ri  6895m , Piotr Sułowski, Maciej Ciesielski, Jakub Radziejowski jak w składzie 17,3 tys. zł środki własne, dofinansowanie PZA : 9,0 tys. zł /os 3×2,0 tys. zł
8 Grenlandia fjord Tasermiut   -wniosek nie spełnia wymagań regulaminu 0
RAZEM 25,5 tys. zł
Rezerwa: wniosek wpłynął po terminie. Wyprawa w 2017 uzyskała dofinansowanie z Funduszu Zawady w wys. 3 os x 5,0 tys. zł ale została odwołana
1 Nepal, Yokopahar Himal,  rejon Humla , dr.filarem zach. sciany dziewiczego szczytu Lachama North / 6628m/, październik-listopad Marcin Rutkowski, Andrzej Sokołowski, jak w składzie 26-27,0 tys. zł środki własne, dofinansowanie PZA : 9,0 tys. zł /os  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum