16 maja 2018 09:11

Ticket to the Moon oznacza, że ludzie są ważniejsi od firmy

Fundacja Lestari Mandorak, obecnie Fundacja Ticket to the Moon, powstała jako owoc trzech lat doświadczenia w terenie. Od 2006 roku działał projekt pomocowy, zainicjowany przez podróżników z Europy i Indonezji w regionie Mandorak, w zachodniej części dzikiej wyspy Sumba w Indonezji.

Bez dostępu do wody oraz elektryczności plemię Kodi z Mandorak walczy o przetrwanie, opierając swoje dochody głównie na rolnictwie i rybołówstwie – ich główne źródło utrzymania jest uzależnione od corocznych zbiorów orzechów nerkowca. Mając świadomość tej endemicznej sytuacji, Fundacja Ticket To The Moon połączyła siły z lokalnymi partnerami w celu udzielenia pomocy ludowi Kodi poprzez poprawę ich warunków życiowych, a równocześnie zachowanie kultury ich przodków.

W ciągu 8 lat zrealizowano szereg konkretnych działań – zbudowano nowe drogi dla ułatwienia handlu, wykopano studnię dającą dostęp do słodkiej wody oraz otwarto szkołę podstawową, w której dzieci nauczane są języka Indonezyjskiego. Wszystko po to, aby zmniejszyć przepaści dzielące lud Kodi od reszty wyspy Sumba.

Plemię Kodi jest regularnie monitorowane pod względem pojawiania się kolejnych zachorowań na malarię, a jego członkowie otrzymują moskitiery, które ułatwiają walkę chorobą. Wszystkie te działania połączone są z edukacją, której celem jest ocalenie pierwotnej kultury tego ludu oraz ochrona ich ziem w zachodniej części wyspy Sumba.

Zespoły pracowników Fundacji dostarczają lokalnej ludności sieci rybackie, dzięki czemu redukują zjawisko połowów z ładunkami wybuchowymi, które niszczą dno oceanu.

Fundacja postawiła tradycyjny dom Kodi, który funkcjonuje jako siedziba główna organizacji – konstrukcja tego domu stała się doskonałą okazją dla najmłodszych rzemieślników do nauczenia się tradycyjnych technik budowlanych (które są obecnie zagrożone przez nowoczesne technologie, podobnie jak inne lokalne rzemiosła, igrzyska konne, itp.). Co więcej, częścią stałego programu Fundacji Ticket To The Moon walczącego z zanieczyszczeniami w zachodniej części wyspy Sumba jest uczenie plemienia Kodi zarządzania odpadami. Równocześnie Fundacja wspiera inne, istniejące już wcześniej szkoły w regionie Mandorak.

***

KODI I KULTURA SUMBA

Według antropologów kultura Kodi jest najbardziej zbliżoną, współczesną społecznością ludzką do stylu życia ludzi w epoce neolitycznej i w epoce brązu. Pochówki megalityczne stanowią praktykę, która przetrwała na Sumbie do dnia dzisiejszego. Równocześnie techniki plemienne dotyczące transportu i obróbki kamienia sięgają początków prehistorii.

Żywym świadectwem pradawnej historii ludu Kodi są ich tradycyjne domy, kryte strzechą z trawy alang-alang, wznoszone dumnie w dzikich krajobrazach regionu Mandorak. Każdy drewniany element sufitu i dachu, nie wspominając już o filarach, posiada znaczenie duchowe, stanowiące odzwierciedlenie pierwotnych wierzeń animistycznych ludu Kodi.

Sztuka i wyroby rzemieślnicze Kodi są wyjątkowe w skali światowej. Fundacja Ticket To The Moon stara się promować i wspierać te wyroby i umiejętności.

Tradycyjne tkaniny IKAT – wykonywane ręcznie i powszechnie znane w Indiach i Azji Południowo-Wschodniej – są bardzo poszukiwane przez muzea i kolekcjonerów z całego świata.

Konie stanowią kluczowy element stylu życia ludu Kodi. Oprócz tego, że stanowią podstawowy środek transportu, są również podstawowym składnikiem igrzysk wojennych Kodi, podczas których gracze pojedynkują się w jeździe z użyciem włóczni zwanych pasola.

EDUKACJA LUDNOŚCI

Choć lud Kodi mówi w swoim własnym języku, przyszłość ich dzieci zależy od umiejętności komunikowania się w oficjalnym języku Indonezji – Bahasa, który jest używany przez 200 milionów ludzi w Azji Południowej (czwarty najpopularniejszy język świata).

Fundacja Ticket To The Moon działa dwutorowo – z jednej strony w 2007 r. udało się otworzyć szkołę podstawową w regionie Mandorak, dzięki czemu dzieci mogą się uczyć zarówno w swoim rdzennym języku, jak i w urzędowym języku indonezyjskim. Z drugiej strony, Fundacja udziela wsparcia innym szkołom w regionie, które zostały ustanowione już wcześniej.

Choć szkoły w zachodniej części wyspy Sumba są słabo obsadzone przez nauczycieli i niewystarczająco wyposażone, to stanowią jedyną szansę dla dzieci z ludu Kodi do osiągnięcia lepszych warunków życia od ich rodziców. Pomoc finansowa i materialna jest niezwykle potrzebna do polepszenia warunków nauczania i zapewnienia uczniom podstawowych materiałów szkolnych (ołówków, podręczników, sprzętu sportowego, itp.).

W 2014 rku szkoła została zniszczona w wyniku pożaru, jednak w 2015 roku Fundacja Ticket To The Moon odbudowała tę placówkę i umożliwiła dzieciom powrót do nauki.

KAMIENIE MILOWE FUNDACJI TICKET TO THE MOON

2006 Początek przygody z Sumba, Kodi i Mandorak
2007 Pierwsza szkoła podstawowa w regionie Mandorak
2008 Wykopanie pierwszej studni będącej źródłem czystej wody w regionie
2009 Powołanie fundacji Lestari Mandorak Yayasaan
2010 Budowa tradycyjnego domu w Mandorak na siedzibę fundacji Lestari Mandorak, początki dystrybucji pomocy medycznej i leków
2011 Podniesienie świadomości zagrożenia malarią poprzez dystrybucję moskitier, montowanie paneli słonecznych do produkcji prądu, stworzenie lokalnej drużyny dla dzieci Kodi, wykopanie kolejnych studni by zwiększyć ilość źródeł wody
2012 Większa ilość lekarstw, więcej moskitier, początki współpracy międzynarodowej, kolejne darowizny, fundacja staje się częścią parku narodowego
2013 Fundacja Lestari Mandorak przekształca się w fundację Ticket to The Moon, duże uczestnictwo sponsorów międzynarodowych, większa pomoc dla wioski, więcej lekarstw, lepsza infrastruktura szkolna, zatrudnienie nauczyciela
2014 Zatrudnienie na pełen etat managera organizującego pracę fundacji Ticket to The Moon, tworzącego lepsze warunki życia dla ludności, zarządzającego i koordynującego pomoc finansową z zagranicy
2015 Naprawa pompy słonecznej i kolejne projekty rozwojowe we wsi
2016 Początki projektu permakulturowego szkolącego ludność w uprawie i zarządzaniu zbiorami, prowadzeniu zdrowego trybu życia i unikaniu susz w okresie letnim
2017 Renowacja kuchni oraz pomieszczeń personelu, pomoc finansowa dla lokalnej szkoły przeznaczona na wyeliminowanie trudności w dostawach wody

PRZYSZŁY ROZWÓJ FUNDACJI TICKET TO THE MOON

Celem Fundacji Ticket To The Moon jest niesienie pomocy ludowi Kodi i umożliwienie mu osiągnięcia równowagi ekonomicznej. Region Mandorak może stać się interesującym obszarem dla nowej branży: eko-turystyki.

Pomysł polega na otworzeniu wiosek Kodi dla gości, którzy są gotowi żyć zgodnie z lokalnymi zasadami, szanować rytm codziennego życia oraz środowisko naturalne, a równocześnie czerpać przyjemność z szerokiego wachlarza aktywności (nurkowanie z rurką, wędrówki piesze, jazda konna, etc.).

Podczas odkrywania uroków wybrzeża, lagun i krajobrazów regionu Mandorak eko-turyści będą mieli okazję zaznajomić się z kulturą Kodi dzięki ofercie zdrowej żywności z farm ekologicznych oraz tradycyjnych dań z kuchni wyspy Sumba. Ciekawe może być również uczestnictwo w igrzyskach konnych, koncertach tradycyjnej muzyki oraz wizyty w warsztatach rzemieślniczych.

Dzięki nowej infrastrukturze zapewniającej panele słoneczne, energia elektryczna nie będzie już stanowić problemu. Wprowadzenie tak nowoczesnych technologii oznaczać będzie wielki postęp dla ludu Kodi, który polepszy ich sytuację ekonomiczną oraz wypromuje rozwój przyjazny dla środowiska naturalnego, przy równoczesnym zachowaniu ich tradycyjnej kultury.

Środki finansowe zbierane przez Fundację są przeznaczane bezpośrednio na pomoc dla ludu Kodi. Dzięki wsparciu władz wyspy Sumba, Fundacja zakupiła tereny na których chroniona będzie dzika przyroda, co tym samym zapobiegnie spekulacji ziemią.

Władze indonezyjskie przyznały status Parku Naturalnego części terenów zakupionych przez Fundację.

Więcej informacji na: www.ticketothemoon.com.

Przyłącz się i pomóż Fundacji Ticket to the Moon!

FUNDACJA TICKET TO THE MOON
Charles Descotis – założyciel i dyrektor zarządzający firmy Ticket to the Moon
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum