22 maja 2018 08:59

Łutowiec po starcie sezonu

W kameralnym Łutowcu wciąż pojawiają się nowe drogi. Z jednej strony powoduje to zwiększenie oferty wspinaczkowej rejonu, z drugiej skutkuje ich zbytnim zagęszczeniem i tym samym „usztucznieniami” w postaci umownych ograniczników czy zaburzeniemi (zbyt blisko biegnące linie ringów) oryginalnych dróg powstałych wcześniej. „Na dziś” rejon Baraku (skały przy szkole) oraz Knur wydają się być wyeksplorowane. Na Pasiece, Losze czy Zamkowej można wypatrzyć jeszcze całkiem ciekawe, puste miejsca na nowe drogi.

W tym roku najbardziej aktywnym eksploratorem jest Ireneusz Napiórkowski, który w masywie Łóżeczka (dokładnie na Knurze i Losze) wytyczył 4 nowości.

 1. Cztery zęby ciotki Zochy V (6B) – Locha

Przygotowanie tej drogi wymagało solidnych prac porządkowych polegających na zrzuceniu  kruszyzny oraz jej posprzątania.

(fot. / topo Darek Kaptur)

 1. North Face V (5B+ST) – Locha

To pomysł Darka Kaptura. Droga ta jak na razie jako jedyna oferuje możliwość powspinania się po północnej stronie skały. W ostatnim czasie urwany został na niej jeden ze startowych chwytów, więc może być trudniej. Niestety, kilka lat temu na tej połaci działali amatorzy drytoolingu i do teraz widać ślady ich działalności.

(fot. / topo Darek Kaptur)

 1. Borowanie VI.2+ (4B+ST)- Locha

Stara „wędkowa” droga Darka Kaptura biegnąca na prawo od Czterech zębów ciotki Zochy. Po wyczyszczeniu z kruszyny oferuje całkiem ciekawe  wspinanie w lekko przewieszonej płycie. Parametr może mieć znaczenie.

 1. Powrót do przeszłości VI.3+ (5R+ST) – Knur

Współinicjatorem tej drogi jest Szymon Mader. Linia między drogami Bezdech na wydechu i Człowieka, który się chujom nie kłaniał.

Na części z tych dróg zostanie wymieniona asekuracja na ringi.

Aktualnie Łutowiec oferuje 110, w większości całkiem dobrze asekurowanych dróg o trudnościach do VI.3+. Istnieją też otwarte projekty oferujące zdecydowanie większe trudności. Przykładami mogą być:

 • płyta na Łysej na prawo od Glasexu
 • dawny projekt Andrzeja Wolszakiewicza na Sfinksie, na lewo od Dostawcy tlenu
 • ładny, częściowo wywieszony filar Zamkowej (Strażnicy).

Zapraszam do wspinania w Łutowcu i kontaktu ze mną we wszystkich sprawach z nim związanych.

Darek Kaptur

Przy okazji mała prośba – ponieważ ten malutki skrawek skał nie tylko w dziedzinie zabudowy jest jurajskim liderem (gdzie te czasy sprzed ćwierćwiecza, gdy nawet mieszkańcy nie wiedzieli czy mieszkają w Lutowcu czy Łutowcu?), prosimy wszelkie plany ekiperskie bezwzględnie uzgadniać z Darkiem – telefon 502089691, e-mail: pedrosik4@interia.pl.

Dziękujemy!
IŚW „Nasze Skały”
 • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

  Poprawka [1]
  W moim materiale pojawił się błąd. Powrót do przeszłości ma…

  22-05-2018
  pedrosik4