10 kwietnia 2018 10:53

“Biuletyn WEGA” nr 4/2018

Ukazał się czwarty numer „Biuletynu WEGA”, tworzonego przez Małgorzatę i Jana Kiełkowskich. Tym razem dość regularnie ukazujący się „nieregularnik” skupia się na okrągłych rocznicach: 200 wejścia Antoniego Malczewskiego na Mont Blanc i Aiguille du Midi, 200 wejścia na Murań, 150 wejścia na Świnicę, 150 wejścia na Civettę, 50 poprowadzenia Drogi Pająków na Kazalnicy Mięguszowieckiej, 45 wejścia zimowego na Noszak. Ponadto, oczywiście kolejne nowe lub uzupełnione hasła WEGI.

“Biuletyn Wega” nr 4/2018

“Biuletyn Wega” nr 4/2018

Redaktorzy piszą:

W tym numerze zamykamy rocznicowe przypomnienia wejść Antoniego Malczewskiego na Mont Blanc i Aiguille du Midi. Dzięki szybko postępującej dygitalizacji zbiorów bibliotecznych stało się to możliwe dużo wcześniej niż się spodziewaliśmy.

Z bliskich nam (chociaż odległych w czasie) tatrzańskich jubileuszy przypominamy pierwsze wejście na główny wierzchołek Świnicy w 1867 roku. Kontynuujemy też próby sporządzenia możliwie kompletnej listy przejść Filara Kazalnicy i zaczynamy opracowywanie takiej listy dla popularnej Drogi Słowackiej na tej samej ścianie Kazalnicy.

Przypominamy pierwsze turystyczne wejście na Civettę w Dolomitach w 1867 roku, a z nowszych czasów pierwsze zimowe wejście na Noszak w Hindukuszu w 1973.

Z działalności kulturalnej wspominamy wydaną przez nas w 1972 roku „Direttissimę”, niestety jedyną. Uzupełniamy też jak zwykle Suplement do WEGA, a z naszej kolekcji przedstawiamy arkusz Mountains & Rivers z amerykańskiego atlasu Colton‘s Atlas Of The World, Illustrating Physical And Political Geography, wydanego w 1856 roku.

Biuletyn ukazuje się w formacie PDF i można pobrać go tutaj: “Biuletyn Wega” nr 4/2018. Tutaj zaś wspomniany bonus: “Direttissima” nr 1, 1972.

Mysza
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum