9 marca 2018 15:47

“Jura dla wspinaczy” – ukazała się pierwsza mapa Jury Krakowsko-Częstochowskiej dla wspinaczy

Właśnie ukazała się “Jura dla wspinaczy”, pierwsza mapa Jury Krakowsko-Częstochowskiej dedykowana miłośnikom wspinania w jurajskim wapieniu.

Mapa Jura dla wspinaczy (2018)

Za powstaniem mapy “Jury dla wspinaczy” oraz jej merytoryczną częścią stoi Tomek Ślusarczyk, wspinacz i ekiper. Autor przewodnika “Ostańce Jerzmanowickie” oraz map do wielu publikacji związanych ze wspinaniem. Szczęśliwie, Tomek zajmuje się równocześnie profesjonalnie rysowaniem map w wydawnictwie Compass.

"Jura dla wspinaczy" - fragment pierwszej strony mapy

“Jura dla wspinaczy” – fragment pierwszej strony mapy

Mapa jest dwustronna w formacie B1 (68 x 98 cm). Strona pierwsza to mapa całej Jury 1:100 000. Zaznaczono na niej wszystkie drogi, ścieżki, szlaki turystyczne PTTK i miejscowości. Wyróżnione zostały wszystkie rejony wspinaczkowe na Jurze (aktualność wiosna 2018).

Ramkami zaznaczono powiększone na drugiej stronie fragmenty mapy głównych rejonów wspinaczkowych. Wyróżniono również wszystkie rejony bardziej oddalone od centrum Jury.

"Jura dla wspinaczy" - druga strona mapy

“Jura dla wspinaczy” – druga strona mapy

"Jura dla wspinaczy" - fragment drugiej strony mapy

“Jura dla wspinaczy” – fragment drugiej strony mapy

Druga strona to trzynaście map w różnych skalach, w zależności od wielkości obszaru: od 1:50 000 do 1:25 000. Zaznaczono wszystkie sektory, w których znajdują się drogi wspinaczkowe. W największych rejonach z racji zagęszczenia skał zaznaczono lub wymieniono tylko najbardziej charakterystyczne skały.

Na mapach zaznaczono sugerowane miejsca parkingowe. Na drugiej stronie znajduje się również wykaz wszystkich sektorów wspinaczkowych Jury K-Cz. Celem mapy jest maksymalne ułatwienie dotarcia do każdej skały na Jurze.

Mapa jest rekomendowana przez Polski Związek Alpinizmu.

Mapa jest dostępna w księgarni wspinanie.pl.
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum