10 marca 2018 17:16

KW Warszawa o “Taterniku”: ostatecznie utracił ambicję bycia pismem środowiskowym

9 marca Zarząd KW Warszawa opublikował oświadczenie w sprawie “Taternika”. Periodyk ukazuje się nieprzerwanie od 1907 roku, jest pismem Polskiego Związku Alpinizmu.

***

Stanowisko Zarządu Klubu Wysokogórskiego Warszawa w sprawie odmowy publikacji przez redakcję Taternika” artykułu koleżanki Krystyny Palmowskiej na temat Elektronicznego Systemu Rejestracji.

Koleżanka Krystyna Palmowska, członkini rady programowej „Taternika”, podjęła się, w porozumieniu z redakcją „Taternika” napisania artykułu o historii wprowadzenia Elektronicznego Systemu Rejestracji wraz z kalendarium działań Komisji Tatrzańskiej PZA oraz TPN sięgającym roku 2006, które miało być bazą źródłową. Artykuł miał być opublikowany w „Taterniku”.

Tekst artykułu Krystyny Palmowskiej na temat ESR był przez nią konsultowany zarówno z Zarządem KW Warszawa, członkami zarządu PZA, byłą przewodniczącą KT PZA, jak i redakcją „Taternika”.

Autorka poddana jednak została ogromnym naciskom ze strony członków zarządu PZA i była nakłaniana do zmiany treści artykułu. Autorka nie była jednak skłonna zrezygnować z własnej oceny wydarzeń, opartej na zgromadzonych przez siebie informacjach pochodzących ze wszystkich dostępnych źródeł. Doprowadziło to do odmowy opublikowania tekstu w „Taterniku”, a w rezultacie do rezygnacji Krystyny Palmowskiej z uczestnictwa w radzie programowej „Taternika”.

Tym samym „Taternik” ostatecznie utracił ambicję bycia pismem środowiskowym. Odmowę publikacji tekstu autorstwa jednej z najbardziej utytułowanych polskich alpinistek i osoby o nieposzlakowanej uczciwości – Krystyny Palmowskiej – uważamy za niedopuszczalną. W konsekwencji powyższego, Zarząd Klubu Wysokogórskiego Warszawa podjął decyzję o zaprzestaniu finansowania pisma „Taternik” obowiązkową składką w wysokości 5 zł opłacaną od każdego członka Klubu. Składka ta zostanie wpłacona przez Zarząd na konto Funduszu Berbeki Polskiego Związku Alpinizmu z zastrzeżeniem, że nie może być przeznaczona na finansowanie „Taternika”.

Zarząd Klubu Wysokogórskiego Warszawa

[Aktualizacja] 17 marca opublikowaliśmy oświadczenie w sprawie stanowiska Zarządu KW Warszawa autorstwa Macieja Kwaśniewskiego, redaktora naczelnego “Taternika”.

***

To kolejna odsłona konfliktu wokół Elektronicznego Systemu Rejestracji w Tatrach. Zarząd KW Warszawa od kilku lat głośno sprzeciwia się temu wprowadzanemu przez TPN rozwiązaniu, zarzucając jednocześnie bierność w tej sprawie Zarządowi PZA.

Osią sporu jest wprowadzenie obowiązkowej elektronicznej rejestracji wyjść taternickich, która ma zastąpić klasyczne, papierowe książki wyjść. Od 3 stycznia br. obowiązuje nowe zarządzenie dyrektora TPN w sprawie uprawiania taternictwa. Wspinacze mają do wyboru klasyczną papierową książkę wyjść lub rejestrację przy pomocy systemu elektronicznego.

Krystyna Palmowska, której artykuł miał zostać odrzucony przez “Taternika”, jest członkiem KW Warszawa. Klub na Walnym Zjeździe PZA w maju 2016 roku wnioskował o uchylenie obowiązkowej składki na finansowanie “Taternika”, motywując wniosek niskim poziomem czytelnictwa.

“Taternik”, który w ubiegłym roku obchodził 110-lecie powstania, jest magazynem informacyjnym Polskiego Związku Alpinizmu. Jest przez związek finansowany, a obecnie jego redaktorem naczelnym jest Maciej Kwaśniewski.

Spis wydarzeń, tekstów i licznych oświadczeń w sprawie ESR znajdziecie tutaj.
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

    Taternik [10]
    Bardzo nie ładnie ze strony KWW, Tomkowi Mazurowi, podobnie jak…

    10-03-2018
    yeti362