14 grudnia 2017 16:27

Miłosz Jodłowski w Radzie Naukowej TPN

Miłosz Jodłowski, członek Zarządu PZA, został powołany do Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. To od wielu lat pierwszy przedstawiciel środowiska w tym ważnym dla funkcjonowania Parku organie. Obecność aktywnego wspinacza daje nadzieję na większe zrozumienie dla potrzeb wspinaczy wśród członków Rady.

Miłosz Jodłowski

Miłosz Jodłowski

Miłosz Jodłowski jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodnikiem górskim, instruktorem taternictwa PZA oraz członkiem Zarządu PZA, UIAA Access Commission i przewodniczącym Komisji Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych PZA. Współzałożycielem i aktywnym członkiem rady “Naszych Skał”.

Rada Naukowa Parku jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora TPN. Członków rady w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych.

Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności:

 1. Ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody.
 2. Opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych.
 3. Ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych.
 4. Opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody.
 5. Przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

Już dzisiaj zapraszamy na łamy wspinanie.pl, bowiem za kilka dni opublikujemy rozmowę z Miłoszem Jodłowskim.

Źródło: PZA
 • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

  Doktor..pewnie habilitowany. [67]
  Nawet gdyby Nadszyszkownik zaproponował mi funkcję Generalnego Gubernatora, to nie…

  16-12-2017
  yeti362