9 listopada 2017 13:38

Nagroda im. Waldka Muchy 2017 – nominacje

18 listopada zostanie po raz kolejny przyznana Nagroda im. Waldka Muchy za najciekawsze osiągnięcia w eksploracji jaskiniowej. W ten sposób chcemy pielęgnować pamięć o wspaniałym człowieku i przyjacielu, który zginął podczas akcji kursowej w Jaskini Nad Kotlinami w Tatrach 3 listopada 2001 roku.

Wyboru laureata nagrody dokonuje Kapituła złożona obecnie z 19 osób – doświadczonych grotołazów reprezentujących środowisko oraz laureatów poprzednich edycji, którzy są w stanie obiektywnie ocenić dokonania swoich kolegów. Wybór laureata jest dwustopniowy – w pierwszym głosowaniu wybierane są trzy wydarzenia nominowane do nagrody. W drugim wybierany jest laureat.

W tym roku wybór był wyjątkowo trudny, ponieważ kilka wypraw osiągnęło bardzo interesujące wyniki. Trzeba też dodać, że udana eksploracja w wyróżnionych rejonach jest wynikiem konsekwentnej, wieloletniej pracy wielu osób.

Decyzją Kapituły do Nagrody im. Waldka Muchy 2017 nominowane zostały trzy wyprawy, które przedstawiamy w kolejności alfabetycznej.

Wyprawa Sekcji Taternictwa Jaskiniowego KW Kraków w słoweński masyw Kanin (19 z kolei) z powodzeniem kontynuowała eksplorację w systemie Polska Jama (BC4) – Mala Boka (1319 m deniwelacji). Po założeniu dwóch biwaków na głębokości ponad 800 m uczestnicy pokonują trudności wodne na końcu Galerii Vilińskiej posuwając się o kolejne 330 m. Jednak ze względu na realne zagrożenie związane z odcięciem przez wodę dalsza eksploracja zostaje powstrzymana do zimy, a grotołazi koncentrują swoje wysiłki w niezalewanych partiach Galerii Vilińskiej i Milenijnej. Udało im się odnaleźć i skartować nowe partie, których dalsza eksploracja  przybliża do połączenia systemu ze znanymi jaskiniami, BC10 i Vielika Boka. Dzięki odkryciom dokonanym w czasie wyprawy (w sumie 1139 m) całkowita długość systemu przekroczyła 10 km (10 731 m). Wyprawą kierował Paweł Ramatowski, a wzięło w niej udział 15 osób.

Jama Andreja, Kanin (fot. Paweł Ramatowski)

Wyprawa Speleoklubu Wrocław w hiszpański masyw Picos de Europa (26 z kolei) okazała się wyjątkowo udana. Kontynuacja eksploracji w odkrytej w 2011 roku jaskini Pozu de la Tore Santa Maria, rozpoczęta od pokonania trawersem głębokiej na 100 metrów studni Gilotyna, otworzyła nowe nieznane ciągi. Ze względu na znaczne oddalenie od otworu konieczne było działanie z biwaku w Sali Crash Test. Na głębokości 541 metrów grotołazi odnaleźli połączenie ze znanym wcześniej systemem Cemba Vieya. Dzięki temu odkryciu jest to obecnie najgłębszy system jaskiniowy w rejonie eksplorowanym przez Polaków o deniwelacji 957 m i długości przekraczającej 9 km. Wyprawą kierował Marek Jędrzejczak. Wzięło w niej udział 24 osoby z 5 klubów.

Baza w Picos de Europa (fot. Zbyszek-Grzela)

Wyprawa zorganizowana przez Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego przy współudziale Speleoklubu Świętokrzyskiego (12 z kolei) działała w masywie Beliča w Górach Prokletije na granicy Czarnogóry, Albanii i Kosowa. Z powodzeniem kontynuowała eksplorację jaskiń odkrytych w poprzednich latach – Górniczej, Entuzjastycznej, Jaskini przy Czerwonym (szlaku). Największy sukces przyniosło pogłębienie jaskini Górniczej do -696 metrów, dzięki czemu została ona najgłębszą jaskinią Prokletje z uwzględnieniem części albańskiej i kosowskiej, bijąc prawie o 100 metrów dotychczasowy rekord głębokości w rejonie. Z kolei system Jaskini Entuzjastycznej po tegorocznych odkryciach osiągnął długość ponad 3 km (3 385 m) i stał się najdłuższą jaskinią masywu. Ogółem uczestnicy wyprawy zmierzyli w 2017 roku 2640 metrów nowych korytarzy. Wyprawą kierował Krzysztof Najdek. Wzięło w niej udział 28 osób z 3 klubów.

Jaskinia hydrotermalna (fot. Csaba Egri)

Nagroda zostanie wręczona przez żonę Waldka na uroczystej Gali w dniu 18 listopada w hotelu Ostaniec w Podlesicach. Tak jak w poprzednich latach składają się na nią dwa elementy:

  • niepowtarzalna statuetka wyłoniona w konkursie organizowanym przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach,
  • dotacja na działalność eksploracyjną.

Gościem specjalnym będzie w tym roku znany węgierski speleolog Csabo Egri. Wraz z żoną Sari przedstawią pierwszy chyba w Polsce pokaz slajdów jaskiniowych 3D. O swojej prezentacji mówią tak:

Na całym świecie są tysiące jaskiń, ale tylko niewielka ich część jest otwarta dla ogółu społeczeństwa. Nawet w jaskiniach udostępnionych turystycznie najpiękniejsze części często pozostają ukryte, ponieważ są trudno dostępne. Najbardziej unikalne jaskinie z rzadkimi naciekami są tak wrażliwe, że muszą być pod ścisłą ochroną i nigdy nie będą otwarte dla gości. Naszymi niesamowitymi zdjęciami 3D staramy się pokazać ukrytą naturę jaskiń i kierujemy widzów do wyjątkowego świata, do którego inaczej nie mają szans dotrzeć.

Gala jest imprezą towarzyszącą Speleonfrontacjom.

Więcej o nagrodzie i Gali na stronie www.speleonews.pl.

Serdecznie zapraszamy.

Fundacja Speleologia Polska i Speleoklub Aven Sosnowiec

Pod patronetem
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum