17 października 2017 10:49

„Nasze Skały” i akcja Polskie Himalaje 2018 – największymi Beneficjentami wpłat 1%

Program „Nasze Skały”, akcja Polskie Himalaje 2018 oraz rodzina Maćka Berbeki – największymi Beneficjentami wpłat 1% podatku za 2016 rok. Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki dziękuje Darczyńcom.

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki uzyskała z akcji „1 %” podatku 259 529, 25 zł. To o 18 proc. więcej niż w roku poprzednim. Wiemy już jakie cele wskazali Darczyńcy w swoich deklaracjach podatkowych za 2016 rok.

Kwoty uzyskane z 1% przez Fundację Kukuczki w latach 2004-2016

Kwoty uzyskane z 1% przez Fundację Kukuczki w latach 2004-2016

Ponad 30 tys. zł dedykowano na akcję Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, której celem jest zachowanie dostępu do rejonów wspinaczkowych. Jej organizatorzy prowadzą czasem trudne rozmowy ze służbami ochrony przyrody i właścicielami terenów, na których mogą wspinać się miłośnicy tego sportu.

Ponad 27 tys. Darczyńcy wpłacili na akcję Polskie Himalaje 2018.

Ponad 24 tys. zł. dedykowano rodzinie Maćka Berbeki. Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski zginęli podczas zejścia z Broad Peaka 5 marca 2013 r. Wraz z Adamem Bieleckim i Arturem Małkiem dokonali pierwszego zimowego wejścia na ten ośmiotysięcznik.

Najwięcej środków (ponad 78 tys. zł) wpłynęło na cele statutowe Fundacji, do których należy m. in. promocja  i wsparcie tak organizacyjnie, jak i finansowo – działalności wspinaczkowej i eksploracyjnej Polaków w górach całego świata. Wśród kluczowych projektów jest „Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera”, w ramach którego Polacy walczą o wejście na jedyny, niezdobyty zimą ośmiotysięcznik.

Ze środków pozyskiwanych m.in. na cele statutowe, Fundacja Kukuczki przyznaje w drodze konkursu coroczne dotacje z „Funduszu im. Andrzeja Zawady”. Wspierane są projekty wspinaczek wysokogórskich charakteryzujących się wysokimi walorami sportowymi. Granty trafiają do dobrze rokujących wspinaczy wysokogórskich.

Wpłaty z tytułu 1% podatku zasilają Fundacyjny Fundusz Pomocowy w ramach którego Fundacja niesie pomoc osobom poszkodowanym i rodzinom tych, którzy w górach pozostali już na zawsze. Beneficjentami tej puli środków są m.in.: Anna Tyszkiewicz, Dariusz Glinka, Paweł Kulinicz czy Artur Pierzchniak „Guma” oraz wielu innych pasjonatów wspinaczki, którym wypadki czy ciężkie choroby uniemożliwiają nie tylko powrót w ukochane góry, ale również godne życie.

W imieniu wszystkich obdarowanych – dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc.

Patrycja Konopka

Oto szczegółowe wyliczenie wysokości wpłat 1 % podatku za 2016 rok na poszczególne cele:

CELE kwota do przekazania
  Cele statutowe Fundacji          78 010,59 zł
1.  Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych “Nasze Skały”          30 353,90 zł        27 318,51 zł
2.  Akcja Polskie Himalaje 2018          27 713,20 zł        24 941,88 zł
3.  Pomoc rodzinie Maćka Berbeki          24 334,80 zł        21 901,32 zł
4.  Śmigło dla Tatr          18 091,21 zł        16 282,09 zł
5.  Pomoc Dariuszowi Glince          10 085,00 zł          9 076,50 zł
6.  Pomoc Pawłowi Kuliniczowi            8 729,00 zł 7 856,10 zł
7.  Pomoc rodzinie Piotra Morawskiego            8 147,20 zł          7 332,48 zł
8.  Wyprawy Rafała Froni            8 123,10 zł          7 310,79 zł
9.  Pomoc Ani Tyszkiewicz            5 746,35 zł          5 171,72 zł
10. KW Warszawa            5 730,70 zł          5 157,63 zł
11. Pomoc Arturowi Pierzchniakowi 4 258,40 zł          3 832,56 zł
12. Polski Himalaizm Zimowy im.Artura Hajzera            3 856,00 zł 3 470,40 zł
13.Wyprawy Jerzego Natkańskiego            3 769,00 zł          3 392,10 zł
14. KWW-sekcja Agama            3 219,00 zł          2 897,10 zł
15. KW Trójmiasto 2 830,70 zł 2 547,63 zł
16. KW Szczecin            2 689,10 zł          2 420,19 zł
17. Fundacja Speleologia Polska            1 434,90 zł          1 291,41 zł
18. KW Lublin            1 572,20 zł          1 414,98 zł
19. Pomoc rodzinie Łukasza Chrzanowskiego            1 088,10 zł             979,29 zł
20. Wyprawy Mateusza Grobla            1 006,70 zł             906,03 zł
21. Sopocki Klub Taternictwa  Jaskiniowego SKTJ            1 002,20 zł             901,98 zł
22. Grupa Ratownictwa Jaskiniowego PZA               887,30 zł             798,57 zł
23. Poszukiwania Kasi Papież               883,70 zł             795,33 zł
24. Fundacyjny Fundusz im. Krzysztofa Berbeki               787,00 zł 708,30 zł
25. Wyprawy Mariana Grudnia               786,50 zł             707,85 zł
26. Pomoc Monice Bury               736,40 zł             662,76 zł
27. Fundusz im. Andrzeja Zawady               692,70 zł 623,43 zł
28. Bełchatowski Klub Wysokogórski               609,30 zł             548,37 zł
29. Wyprawy Michała Króla               410,00 zł             369,00 zł
30. Wyprawy Moniki Witkowskiej               390,10 zł             351,09 zł
31. Wlelkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego               355,30 zł             319,77 zł
32. Izba Pamięci Jerzego Kukuczki Istebna               298,70 zł             268,83 zł
33. KW Częstochowa               294,50 zł             265,05 zł
34. Wyprawy Pawła Strzeleckiego               164,80 zł             148,32 zł
35. Pomoc rodzinie Wojtka Kozuba               106,10 zł               95,49 zł
36. Speleoklub Warszawski                 72,40 zł               65,16 zł
37. Akcja “Każdy ma swój Everest ”  szkoła Budzyń Wlkp                 71,20 zł               64,08 zł
38. Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe                 59,40 zł               53,46 zł
39. Speleologia                 54,50 zł               49,05 zł
40. Wyprawy Kingi Baranowskiej                 52,60 zł               47,34 zł
41. Pomoc Sylwii Bukowickiej                 25,40 zł               22,86 zł
       259 529,25 zł      163 366,79 zł

 
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum