11 marca 2017 18:39

Mniej poważnych błędów z półautomatem… Wyniki badań DAV

W 2012 roku pod auspicjami DAV, największej europejskiej organizacji zrzeszającej wspinaczy, przeprowadzono badania dotyczące zachowań niemieckich użytkowników sztucznych ścian wspinaczkowych. Obserwacje przyniosły ciekawe wyniki w zakresie najczęściej popełnianych błędów w odniesieniu do używanego przyrządu asekuracyjnego.

Badania przeprowadzono na podstawie obserwacji zachowania ponad 360 zespołów wspinających się na sztucznych ścianach wspinaczkowych. Badacze nie uprzedzając wspinających się, odnotowywali popełniane błędy oraz rodzaj używanego przyrządu asekuracyjnego.

Wyniki są ciekawe i dość zaskakujące. Okazuje się, że statystycznie największą liczbę poważnych błędów popełniają użytkownicy kubków… Według tych badań właśnie zachowania tych użytkowników najczęściej mogą doprowadzić do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

Porównanie poziomu zaobserwowanych poważnych błędów pomiędzy użytkownikami kubków i półautomatów

Do potencjalnie najbardziej niebezpiecznych błędów, poza oczywistym, czyli puszczeniem liny hamującej, należało m.in. ustawienie liny hamującej równolegle do liny idącej do prowadzącego, trzymanie liny niepełną dłonią, trzymanie dłoni hamującej zbyt blisko przyrządu.

Interesująco wygląda również bardziej szczegółowe zestawienie błędów popełnianych przez użytkowników w zależności od używanego przyrządu asekuracyjnego. Badacze uwzględnili tu błędy specyficzne dla danego przyrządu.

 

Poziom błędów wśród obserwowanych wspinaczy w podziale na poszczególne przyrządy asekuracyjne

Przyjęto następujące kategorie błędów:

  • A – błąd prowadzący do gleby przy zwykłym wspinaniu (np. wpięcie przyrządu asekuracyjnego do szpejarki)
  • B – błąd prowadzący do gleby w połączeniu z innym zdarzeniem, np. lotem (np. puszczenie liny hamującej)
  • C – błąd prowadzący do obrażeń w połączeniu z innym zdarzeniem, np. lotem, ten błąd może skutkować nawet glebą przy zaistnieniu serii zdarzeń (np. wspinaczka w linii potencjalnego lotu innego wspinacza)
  • D – błąd, który może doprowadzić do obrażeń. Musiałby się wydarzyć długi ciąg błędów lub istnieją przypadki (bardzo rzadkie) takich wydarzeń (np. prowadzący połączony z liną przy pomocy zakręcanego karabinka)
  • E – błąd bez nieuchronnej konsekwencji (np. nieprzeprowadzenie procedury partnercheck).

Badania mogły być jednym z czynników, które sprawiły, że właściciele niektórych ścian wspinaczkowych decydują się na nakaz używania półautomatów do asekuracji, patrz Rewolucja na singapurskich ścianach. Nadchodzi koniec kubka?

Mysza

Źródło: Climbing gym study 2012

PS Badania te są intrygujące, ciekawe jak wyglądałyby ich wyniki, gdyby przeprowadzono je na polskich ścianach wspinaczkowych. Warto przy okazji przywołać zasadę niezmienną i podstawową: celem każdego z nas, niezależnie od używanego przyrządu asekuracyjnego, powinno być przede wszystkim unikanie błędów. Stosujmy dobre praktyki (np. partnercheck, węzeł na końcu liny), podpatrujmy innych, uczmy się i eliminujmy złe nawyki, by wspinać się długo i szczęśliwie.
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum