27 lutego 2017 14:24

Krzemionki w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa

Sukcesem zakończyły się działania WSPINKI, mające na celu wprowadzenie do zaktualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa, projektu stworzenia parku rekreacyjno-sportowego pod św. Benedyktem, na terenie którego znajduje się wspinaczkowy rejon Krzemionki. Dzięki temu coraz bardziej realna staje się możliwość zrealizowania planów kompleksowego odnowienia tego terenu i przywrócenia do pełnej funkcjonalności wspinaczkowej skalnych ścian kamieniołomu pod św. Benedyktem, czyli popularnych Krzemionek.

Stan zastany i wizualizacja parku na Krzemionkach

11 stycznia 2017 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałą nr LXII/1373/17 aktualizację Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa, wpisując jednocześnie projekt zgłoszony przez Fundację WSPINKA na listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych pod numerem 11. Szacowana wartość projektu to 2,6 mln złotych.

Pomoc i wsparcie w doprowadzeniu do realizacji projektu parku rekreacyjno-sportowego pod św. Benedyktem zadeklarował dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, pan Piotr Kempf. Spotkanie w siedzibie ZZM, w którym wziął udział Mateusz Paradowski, prezes zarządu Fundacji WSPINKA, odbyło się 30 stycznia b. r. i było poświęcone turystyce wspinaczkowej na terenie Krakowa.

Krzemionki, mimo niewątpliwej wspinaczkowej atrakcyjności, są od lat w fatalnym stanie. Znajduje się tam blisko 50 dróg, z pięknymi liniami biegnącymi np. na 20-metrowej płycie Muru Estetów. Niestety teren jest kompletnie zaniedbany. Realizacja projektu parku rekreacyjno-sportowego byłaby szansą na ożywienie tego trochę zapomnianego rejonu a Kraków zyskałby kolejną interesującą przestrzeń publiczną…

Źródło: Informacja prasowa Fundacja Wspinka
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum