Uwagi do Planu Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych “Nasze Skały” przygotowała uwagi do projektu planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego, które w dniu 13 września 2016 roku zostały złożone przez Polski Związek Alpinizmu. 19 sierpnia Dyrektor KPN ogłosił konsultacje społeczne planu ochrony, a w dniu 24 sierpnia plan został wyłożony w siedzibie Parku  oraz udostępniony w Internecie pod tym adresem.

Nasze Skały, logo poziome

Nasze uwagi dotyczą trzech zagadnień związanych z udostępnieniem obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego do szkoleń z zakresu poruszania w trudnych warunkach terenowych w okresie zimowym. Wnioskujemy o możliwość wspinania zimowego w Czarnym Kotle Jagniątkowskim (oprócz, dotychczas udostępnionych – Wielkiego Śnieżnego Kotła i Kotła Małego Stawu), wydłużenie okresu udostępnienia (od 1 grudnia do 31 marca) oraz zwiększenie liczby wspinaczy mogących jednocześnie przybywać w danym obszarze do 18.

Zamieszczamy kopię pisma z uwagami, złożonego w Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego: kpn-konsultacje

Włodzimierz Porębski
“IŚW” Nasze Skały
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

    Plan Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego [4]
    Odnośnie kotła małego stawu. "Udostępnione do szkoleń z zakresu poruszania…

    19-09-2016
    Troskliwy_Miś