27 czerwca 2016 17:09

Zakrzówek należy już do miasta! Ogłoszono konkurs na park

27 czerwca Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podpisał umowę, w wyniku której Gmina Miejska Kraków pozyskała obszar objęty planowanym Parkiem Zakrzówek, w tym tereny wspinaczkowe.

Jacek Majchrowski podpisuje umowę dotyczącą wykupu terenów Zakrzówka

Jacek Majchrowski podpisuje umowę dotyczącą wykupu terenów Zakrzówka

Sprawa Zakrzówka sięga 2007 toku, kiedy deweloper wykupił tam około 40 hektarów ziemi od prywatnych właścicieli. Portugalczycy chcieli tam wybudować osiedle. Projektu nie udało się zrealizować ze względu na silne protesty mieszkańców i ekologów. Po latach protestów władze Krakowa zdecydowały się na wykupienie tych terenów za kwotę prawie 26 mln złotych.

Podpisanie umowy to dobra wiadomość, także dla nas wspinaczy. Bo choć dostęp do ścian Zakrzówka mieliśmy jako środowisko uzgodniony z deweloperem, to przejęcie tych terenów przez miasto daje o wiele większe gwarancje na swobodny dostęp. A przypomnijmy, że na 30-metrowych ścianach Zakrzówka biegnie wiele historycznych dróg, znajduje się tam też jeden z nielicznych polskich sektorów drytoolowych. Brawa dla Krakowa!

Zakrzówek z lotu ptaka

Zakrzówek z lotu ptaka

Miasto ogłosiło konkurs na kształt Parku Zakrzówek (szczegóły poniżej). Termin nadsyłania prac mija już 18 lipca!

Mysza

 Źródło: krakow.pl

Konkurs na Park Zakrzówek

O tym, jak będzie wyglądał Park Zakrzówek, zadecydują sami mieszkańcy. Już teraz trwa międzynarodowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek, którego organizatorem jest Kraków we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie.

Termin składania prac konkursowych mija 18 lipca o godzinie 15:00. Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 września. Najlepsze koncepcje wybierze Sąd konkursowy. Z tych koncepcji, poprzez głosowanie, mieszkańcy wybiorą projekt, który będzie realizowany.

Ten projekt będzie stanowił podstawę do dalszych prac projektowych, czyli opracowania projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Planuje się, że zawarcie umowy na te prace oraz uzyskanie pozwolenia na budowę będą miały miejsce jeszcze w 2016 roku, tak aby prace rozpoczęły się na wiosnę 2017 roku i zakończyły w 2018 roku.

Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek zakłada, że prace mają uwzględniać szczególny charakter tego miejsca, łączącego unikalne walory przyrodnicze z wyjątkowym kontekstem przestrzennym i nieszablonową formą jego użytkowania.

Obecnie tereny zalewu i jego bezpośredniego sąsiedztwa wykorzystywane są w celach rekreacyjnych i sportowych (również jako tereny uprawiania sportów ekstremalnych, takich jak nurkowanie czy wspinaczka). Istotne jest więc ścisłe powiązanie projektu z przestrzennym i kulturowym kontekstem. Ważne są rozwiązania funkcjonalne – zarówno w zakresie obiektów jak i powiązań komunikacyjnych. Nacisk w konkursie jest też kładziony na kwestie ekologiczne – najnowocześniejsze technologie proekologiczne, minimalizację negatywnego oddziaływania użytkowników na podłoże, lokalną florę i faunę.

Zadanie konkursowe obejmuje projekt parku (komunikacji, małej architektury, punktów widokowych, elementów strefy urządzonej przestrzeni sportów wodnych i kąpieliska), towarzyszących przestrzeni rekreacyjnych na jego granicy oraz budynki: Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z Obsługą Zwiedzających, centrum sportów wodnych, zaplecza kąpieliska, wypożyczalni sprzętu sportowego, małych pawilonów handlowych (kiosków).

Koncepcja powinna określać relacje projektowanych obiektów z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z: lokalizacji, zapisów obowiązującego MPZP Zakrzówek i MPZP św. Jacka, powiązań komunikacyjnych, wymagań funkcjonalnych, tradycji kulturowych, ochrony przyrody, ochrony krajobrazu i ochrony dziedzictwa kulturowego.
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum