Nowe drogi w Borowym Jarze

Z inicjatywy Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wrocławski Klub Wysokogórski doposażył w nowe ringi granitognejsowe skałki rejonu Borowego Jaru i Góry Gapy, wchodzące w obręb Parku Krajobrazowego Doliny Bobru (Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych). Spiritus movens prac był znany i doświadczony instruktor PZA, ekiper, autor przewodników wspinaczkowych i wieloletni wolontariusz IŚW “Nasze Skały” – Michał “Micaj” Kajca.

Borowy Jar (fot. WKGiJ)

Borowy Jar (fot. WKGiJ)

W ramach prac ubezpieczono 26 dróg wspinaczkowych w grupach skalnych: Trafalgar (3 drogi), Bulderland (8 dróg), Wychodnie (2 drogi), Progi (5 dróg), Czyżynki (8 dróg). Wklejono 95 ringów i 12 łańcuchów zjazdowych. Wszystkie punkty zostały poddane nieniszczącej procedurze sprawdzenia wytrzymałości.

Trafalgar (fot. WKGiJ)

Trafalgar (fot. WKGiJ)

Na zaproszenie UM w Jeleniej Górze miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w pracach komisji dokonującej odbioru technicznego wykonanych prac.

Należy podkreślić niezwykle przyjazne obicie rejonu, charakteryzujące się doborem dróg wspinaczkowych o zróżnicowanych trudnościach sportowych oraz umieszczeniem pierwszych przelotów na niewielkiej wysokości ponad gruntem, umożliwiających bezpieczną i wygodną pierwszą wpinkę.

Rejon był odkrywany dla wspinaczy w połowie lat 90. przez Jana Wieczorka i Pawła “Szopę” Markowskiego. Od 2013 roku w rejonie prowadzone są dość intensywne prace ekiperskie.

W Borowym Jarze wraz z przyległą Górą Gapy znajduje się obecnie niemal 200 dróg wspinaczkowych (od III do VI.5), z czego połowa to drogi kompletnie ubezpieczone.

Film na temat Borowego Jaru (SudeckieHoryzontyTV):

Topo rejonu znajdziecie na stronach Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego: cz. 1 , cz. 2.

Wspinaczom z Jeleniej Góry i okolic można pozazdrościć – nie tylko wielkiej liczby skał, ale i władz miasta.

Włodzimierz Porębski
IŚW “Nasze Skały”

 
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum