14 kwietnia 2015 14:12

Konkurs fotograficzny “Wspinaczkowa wiosna w obiektywie” – zapraszają Polartec, Patagonia i wspinanie.pl

Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie! Tym razem, wspólnie z markami Polartec, Patagonia i Marmot, proponujemy Wam wiosenną zabawę fotograficzną.

Temat konkursu brzmi – „Wspinaczkowa wiosna w obiektywie”. A chodzi o zdjęcia wspinaczkowe wykonane w klimatach wiosennych. Tylko od Was zależy, w jaki sposób połączycie wspinanie z słoneczną i radosną wiosną (choć zdajemy sobie sprawę, że wiosna nie zawsze raczy nas słońcem ;-).

 • Jak zaprezentować swoje zdjęcia?

Zdjęcia możecie przesyłać od dziś 14 kwietnia do niedzieli 31 maja (godz. 24.00) przy pomocy formularza na stronie konkursu.

W związku z dwiema atrakcyjnymi nagrodami jakimi są kurtki – męska Knifeblade Pullover marki Patagonia oraz damska Nabu Jacket marki Marmot – zdecydowaliśmy się na ustanowienie dwóch kategorii – damskiej i męskiej. Zatem panie i panowie fotografowie – do boju!

konkurs-foto-wiosna-2015-kurtki

I Nagrody w konkursie fotograficznym: Patagonia Knifeblade Pullover (po lewej) i Marmot Nabu Jacket

Zwycięzców I Nagród wyłoni Jury, w którym najważniejszą rolę odegra jeden z najlepszych polskich fotografów sportów outdoorowych Adam Kokot. W skład Jury wejdą jeszcze przedstawiciele redakcji wspinanie.pl – Piotr Turkot i Dorota Dubicka.

Czytelnicy będą mogli przyznać swoją nagrodę – Nagrodę Publiczności. Zwycięzcą w tej kategorii zostanie zdjęcie, które uzyska najwięcej polubień.

jura-polnocna-grzegorz-rettinger-gora-okladka

Nagroda to wydany niedawno, atrakcyjny przewodnik wspinaczkowy “Jura Północna” autorstwa Grzegorza Rettingera oraz pamiątkowa koszulka Funaticos z finałów Mistrzostw Polski w Boulderingu, które odbyły się podczas Krakowskiego Festiwalu Górskiego w grudniu 2014 roku.

konkurs-foto-wiosna-2015-koszulka-funaticos

Andrzej Mecherzyński-Wiktor podczas Mistrzostw Polski w Boulderingu 2014 – koszulka Funaticos dla finalistów zawodów (fot. Wojtek Lembryk / KFG)

Regulamin konkursu

Założenia ogólne

 1. Organizatorem i fundatorem nagród „Konkursu – Wspinaczkowa wiosna w obiektywie” (zwanego dalej Konkursem) jest portal wspinanie.pl wydawany przez firmy – Navigator oraz Fastwork.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. W skład Komisji Konkursowej wejdą – przewodniczący Adam Kokot, Piotr Turkot i Dorota Dubicka.
 4. Wyłączną odpowiedzialność za organizację oraz przebieg konkursu ponosi Organizator.

Warunki i zasady uczestnictwa

 1. W KONKURSIE może wziąć udział użytkownik portalu wspinanie.pl (zwany dalej Uczestnikiem), który spełnia łącznie następujące warunki:
  a. zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo,
  b. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Przedmiotem KONKURSU jest zaprezentowanie zdjęć wspinaczkowych.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia.
 4. Zgłoszenia konkursowe należy zamieszczać do dnia 31 maja 2015, na specjalnej stronie konkursowej.
 5. Zwycięzcy KONKURSU zostaną ogłoszeni do dnia 10 czerwca (do godziny 24:00) na stronach portalu wspinanie.pl oraz poinformowani do dnia 13 czerwca mailowo o wygranej w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody.
 6. O przyznaniu I Nagród w kategorii męskiej i damskiej decyduje Jury Konkursowe. Jury będzie oceniało artystyczne, techniczne oraz merytoryczne aspekty zdjęcia. Decyzja Jury jest ostateczna.
 7. I Nagrody zostaną przyznane jeśli w konkursie weźmie udział co najmniej 20 fotografów w każdej z kategorii – damskiej i męskiej.
 8. O przyznaniu Nagrody Publiczności decyduje największa liczba uzyskanych polubień przyznawanych przez Czytelników wspinanie.pl na specjalnej stronie konkursowej, gdzie będą zaprezentowane zdjęcia. Uwaga: redakcja zastrzega sobie możliwość anulowania sztucznie wygenerowanych polubień.

Wymagania dotyczące zgłaszanych zdjęć

 1. Zgłaszane do konkursu zdjęcie powinno mieć charakter wspinaczkowy, nie ma ograniczeń co do rejonu działania (skały, góry niskie, góry wysokie) oraz zawierać motyw w dowolny sposób związany z wiosennymi akcentami.
 2. Wraz z przesłaniem zdjęcia do konkursu Uczestnik deklaruje, że przysługują mu pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe (oraz zależne) do nadsyłanych zdjęć. Uczestnik potwierdza również, że zdjęcia stanowią jego indywidualną i całkowicie oryginalną twórczość, nie są w jakikolwiek sposób obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, w żadnej swojej części nie stanowią one plagiatu, nie są kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Uczestnicy biorą odpowiedzialność finansową i prawną za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku umieszczenia na zdjęciu wizerunku osób trzecich, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu odpowiednie prawa oraz że uzyskał zgodę osoby sfotografowanej do dysponowania jej wizerunkiem.
 3. Organizator decyduje o zakwalifikowania zdjęć do konkursu i umieszczenia ich na specjalnej stronie konkursowej. Organizator ma prawo do decyzji o niekwalifikowaniu zdjęć do konkursu w przypadku, gdy nie spełniają one w sposób jednoznaczny założeń tematyczny konkursu lub jeśli zawierają treści wulgarne, obraźliwe lub jednoznacznie reklamowe. Interpretacja powyższych zastrzeżeń należy do Organizatora i jest ostateczna.

Nagrody

 1. I Nagroda – kategoria fotografowie Panowie: męska kurtka Knifeblade Pullover marki Patagonia, rozmiar M, kolor żółty.
 2. I Nagroda – kategoria fotografowie Panie: damska kurtka Nabu marki Marmot, rozmiar M, kolor czerwony.
 3. Nagroda Publiczności – Przewodnik wspinaczkowy „Jura Północna” plus koszulka Funaticos z finałów Mistrzostw Polski podczas Krakowskiego Festiwalu Górskiego 2014.
 4. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane kurierem na adres wskazany przez zwycięzcę w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników lub przesłania danych adresowych przez zwycięzcę.
 5. Zwycięzcy KONKURSU nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na Nagrodę innego rodzaju. Nie przysługuje mu również prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

Prawa autorskie

 1. Zwycięzcy konkursu z chwilą przekazania zdjęć przekazują na rzecz Organizatora i Fundatora  prawo do prezentacji i publikacji zdjęć bez honorarium za prawa autorskie. Publikacja nastąpi na stronie www.wspinanie.pl oraz profilu Facebook wspinanie.pl.
 2. Wraz z przekazaniem zdjęcia Uczestnicy wyrażają zgodę na to, iż w momencie przekazania im nagrody automatycznie udzielona zostanie przez nich na mocy niniejszego Regulaminu nieodpłatna oraz niewyłączna licencja na rzecz Organizatora i Fundatora w celach związanych z KONKURSEM oraz innych celach redakcyjnych i promocyjnych związanych z tematyką portalu wspinanie.pl. • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
  Brak komentarzy na forum