Fundusz im. Andrzeja Zawady – przyznano dofinansowania!

Zarząd Fundacji Kukuczki w dniu 27 marca 2015 rozpatrzył wnioski, jakie napłynęły do Funduszu im. Andrzeja Zawady. Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne i merytoryczne – cieszy przede wszystkim wysoki poziom sportowy zgłaszanych projektów.

Fundacja Kukuczki, logo

Fundusz im. Andrzeja Zawady powstał w celu wspierania wybitnych projektów alpinistycznych w górach wysokich, planowanych przez młodych wspinaczy. Powstał z inicjatywy Pani Anny Milewskiej-Zawady, środki tworzące obecnie fundusz założycielski pochodzą z oszczędności Państwa Zawadów.

Andrzej Zawada pod Everestem (fot. Bogdan Jankowski)

Andrzej Zawada pod Everestem (fot. Bogdan Jankowski)

Ideą przedsięwzięcia jest upamiętnienie Andrzeja Zawady, pioniera i czołowego animatora polskiego himalaizmu zimowego, oraz pomoc dla dobrze rokujących młodych wspinaczy wysokogórskich. Fundusz decyzją Pani Anny został początkowo powierzony PZA; a od 2007 roku, również z jej woli, administruje nim Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, dzięki czemu można wspierać go również darowiznami w ramach odpisów podatkowych 1%. Coroczne dotacje z Funduszu przyznawane są w drodze konkursu.

W tym roku Zarząd Fundacji Kukuczki zdecydował się dofinansować wszystkie aplikacje, jednakże w stopniu odzwierciedlającym ich poziom sportowy. Najwyżej oceniono projekt zdobycia dziewiczego, południowego filaru Annapurny IV zgłoszony przez zespół Janusz Gołąb, Marcin Tomaszewski, Michał Król. Realizacja tego planu byłaby osiągnięciem światowej rangi.

11021558_790244817750192_1733013735464758187_o

Również wysoko zarząd ocenił projekt wyprawy do Kirgizji – klasyczne przejście pn.-zach. ściany Piku 4810 lub zachodniej Asana byłoby dużym sukcesem. Wreszcie eksploracyjna wyprawa do doliny Lachit w rejonie Tagas w Karakorum może przynieść owoce w postaci nie tylko pierwszych wejść, ale również ciekawych sportowo dróg i rozpoznania rejonu dla przyszłych wypraw.

Wsparcia udzielono również projektowi pokonania wielkiej grani Cassina na Denali oraz wyjazdowi w Kaukaz mającemu na celu dokonanie pierwszych polskich przejść dróg w stopniu powyżej 5B.

Wszystkim beneficjentom naszych grantów życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych celów.

Z taternickim pozdrowieniem,
Zarząd Fundacji Kukuczki

Zał. nr 1 do uchwały 6/2015 z 27.03.2015 Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im.J.Kukuczki

Okres: 15.03.-15.09.2015

Rejon, kraj, cel, termin Skład wyprawy Wnioskujący Koszt na osobę Inne źródła Dofinansowanie z Funduszu  im.A. Zawady
1 Rosja, Kaukaz, dol.Bezingi,1-sze pol. przejście dr. Pielewina na filarze Miżirgi Wsch; wejście na Miżirgę Zach. Cel rez.:Szchara lub Dżangi Tau.,ewent.Gruzja, Uszba, bastion Uszby dr. Stołba.VIII-IX 2015 Mateusz Grobel, Damian Bielecki, Sławomir Pela jak w składzie 5,0 tys. zł środki własne, PZA ? 3×1,0 tys.zł
2 Pakistan, Karakorum, rejon Tagas, eksploracja dziewiczych rejonów doliny Lachit, oraz dokonanie pierwszych wejść na leżące w jej otoczeniu nienazwane szczyty ok.6000m Tomasz Klimczak, Maciej Janczar, Maciej Bedrejczuk, Marcin Wernik, Wawrzyniec Kozłowski, Tadeusz Grzegorzewski, Tomasz Rojek jak w składzie ok.18,0  tys. zł środki własne, PZA ? 7×2,0 tys.zł
3 Kirgizja, Karawaszyn, dol. Kara-Su, wytyczenie nowej drogi/uklasycznienie na pn-zach ścianie Pik 4810/ 4810m/  , cel zastępczy : dr.Australijska,dr. Timofiejewa na zach. Asana /4230m/: 4 tygodnie VII/VIII 2015 Paweł Pustelnik, Łukasz Mirowski, Paweł Wojdyga jak w składzie 4,8 tys. zł środki własne, PZA ? 3×2,0 tys.zł
4 Alaska, McKinley,/ 6134m/ , drugie pol. powtórzenie dr. Cassina na pd ścianie masywu.Termin ?- nie podano Janusz Gołąb, Wojciech Grzesiok, Andrzej Życzkowski J.Gołąb, A.Zyczkowski ok.12,0 tys. zł środki własne, 2x 2,0 tys.zł
5 Chiny, Himalaje, rejon Shisha Pangma /8027 m/, cel : wsch. filar Phola Gagchen ( Molamenchin) 7703m oraz pierwsze wejście na Rechiang Ri I / 6891m filarem od  pn. IX-X.2015 Jerzy Natkański, Marek Chmielarski, Artur Małek, Piotr Tomala, plus 4 os. jak w składzie ok.. 30,0 tys. zł środki własne, PZA ? nie rozpatrywano
6 Nepal, Himalaje, Annapurna IV, / 7525m/ cel: wytyczenie nowej drogi  na niezdobytym pd-zach  filarze. X-XI 2015. Janusz Gołąb, Michał Król, Marcin Tomaszewski jak w składzie ok.20 tys. zł środki własne, PZA ? 3×4,0 tys.zł
RAZEM 39,0 tys.zł  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum