17 marca 2014 15:28

„Wanda Rutkiewicz” – artystyczny album o jednej z najwybitniejszych kobiet w himalaizmie światowym

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu wydał wyjątkowy album poświęcony pamięci jednej z najwybitniejszych postaci światowego himalaizmu – Wandzie Rutkiewicz.

Wanda Rutkiewicz, plakat

W 2013 roku Wanda Rutkiewicz obchodziłaby swoje 70. urodziny. Nie dane Jej było dożyć tego wieku, ale nadal żywa jest pamięć o Niej.

Wanda Rutkiewicz była jedną z najwybitniejszych kobiet w himalaizmie światowym. Była pierwszą kobietą na świecie, która zdobyła szczyt K2 ( i pierwszą osobą z Polski), jako pierwsza Europejka i trzecia kobieta na świecie zdobyła najwyższy szczyt Ziemi – Mount Everest. Zdobyła osiem z czternastu ośmiotysięczników. Była propagatorką alpinizmu i himalaizmu kobiecego.

Aby uhonorować tę niezwykłą postać Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu wydał książkę pt. Wanda Rutkiewicz. Pomysłodawcą i redaktorem publikacji jest Jan Bortkiewicz. Wanda Rutkiewicz (wówczas jeszcze Błaszkiewicz) spędziła dzieciństwo i młodość we Wrocławiu. To właśnie w tym mieście  uczęszczała do szkół, uprawiała różne dyscypliny sportowe, studiowała, pracowała. To na Dolnym Śląsku w Górach Sokolich, przyszła himalaistka rozbudziła swoją wspinaczkową pasję. Życiorys Wandy Rutkiewicz nierozerwalnie związany jest z  Wrocławiem, dlatego zależało nam na tym, aby to właśnie w tym mieście powstała książka Jej poświęcona.

Fragment albumu Wanda Rutkiewicz

Fragment albumu Wanda Rutkiewicz

Monografia ma charakter artystycznego albumu. Obok fotografii z różnych etapów życia zamieszczone w niej zostało kalendarium życia i dokonań oraz wspomnienia przyjaciół, towarzyszy wypraw, współpracowników. W książce znajdują się relacje z konkretnych wypraw, jak również teksty próbujące w sposób bardziej całościowy przeanalizować życie i okoliczności śmierci Wandy Rutkiewicz.

W publikacji znajdą się teksty m.in.: prof. Zdzisława Jana Ryna, ks. prof. Romana Rogowskiego, Michała Jagiełły, prof. Andrzeja Paczkowskiego, Bogdana Jankowskiego, Ewy Matuszewskiej, Józefa Nyki, Aleksandra Lwowa, Janusza Onyszkiewicza. Sporą część publikacji przeznaczamy na zamieszczenie fotografii samej Wandy Rutkiewicz, jak również miejsc z Nią związanych. Publikacja zawierać będzie także aneks, w którym odnotowane zostaną miejsca i przedsięwzięcia upamiętniające jej osobę.

Jan Bortkiewicz
redaktor książki

Od redakcji: Ten wyjątkowy album został wydany w niewielkim nakładzie 1000 egz. i nie jest dostępny w normalnej dystrybucji. Nasi Czytelnicy mogą zdobyć egzemplarze tej pozycji biorąc udział w zabawie/głosowaniu na zwycięzcę Złotego Czekana.

Przy okazji serdecznie zapraszamy na organizowaną przez wydawcę albumu wystawę „Między niebem a ziemią” upamiętniającą Macieja Berbekę. Wystawę można zobaczyć we Wrocławiu tylko do 29 marca!
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum