10 lipca 2013 09:56

Co się "robi" w Tatrach

Co wiemy o taternickiej eksploracji Tatr? Czy znamy choćby większość przejść, jakie mają miejsce? Czy jesteśmy w stanie stworzyć obraz współczesnego taternictwa? Czy potrafimy powiedzieć, jaka jest frekwencja wspinających się i jaki jest jej przebieg?

Pół wieku temu środowisko taterników było małe, niemal elitarne. Wymiana informacji, pomimo braku telefonów i internetu, przebiegała sprawnie. W starych numerach "Taternika" zamieszczano niemal wszystkie przejścia, jakie
miały miejsce. Dzisiaj Tatry „są mniejsze”, wspinających się w nich osób wydaje się być więcej. Czy taka teza jest do końca prawdziwa?

Jeśli spojrzeć na podsumowania sezonów ostatniej dekady to ruch taternicki wydaje się nie istnieć. Raczej odnoszę wrażenie, iż zamyka się on w sportowych wyczynach na paru ścianach, kręcąc się wokół kilku lub kilkunastu dróg typu sportowego. Ale jestem pewien, że na tym się nie kończy. Stąd mój apel o wszelkie informacje na temat różnych przejść, od tych "błahych" i epickich po znaczące i szczególne.

Chciałbym stworzyć rzeczywisty obraz wspinaczkowej działalności w Tatrach, nie obraz osiąganej w nich "cyfry". Niemożliwą rzeczą jest przedstawienie wszystkich przejść, ale możliwe jest uzyskanie choćby zarysu "nowoczesnego życia" tatrzańskich ścian. Mam nadzieję uzyskać jakiś procentowy obraz eksploracji niektórych dolin, ścian, dróg (także łatwych, także niepopularnych). Te informacje mają służyć
bieżącym podsumowaniom sezonów.

Chcę jednak, aby wszystkie dane jakie uzyskam, tworzyły bazę danych, pełniły rolę archiwum, do którego za kilkanaście, kilkadziesiąt lat będzie można sięgać, odtwarzając nie tylko minione sezony, ale choćby działalność poszczególnych osób,
zespołów. Będzie się wtedy można pokusić także o podsumowania indywidualne i grupowe.

Bardzo mocno zachęcam i proszę wszystkich o przesyłanie swoich przejść. Mogą być ogólnikowe, że w tym miesiącu robiłem to i to, sam, z partnerem. Ale najlepiej, choć niekoniecznie, z datą, drogą, trudnościami, zdjęciem. Także z przejść grani (choćby banalnych), jak i z prób i wycofów. Można zaznaczyć, że ktoś nie chce by publikować jego dane, wymieniać z nazwiska.

O przejściach w rejonach "zakazanych" można wspominać bez personaliów, ale dla rzetelności tworzenia tej bazy, dla jej historycznej wartości, istotne jest, kto działał i działa w Tatrach. Proszę też o informacje o zaobserwowanej działalności w rejonach, w których jesteście. Wystarczy, żeby wspomnieć,
że się widziało zespół na tej i innej ścianie. Proszę o kilka zdań, nie muszą być gramatycznie poprawne, nie muszą być podpisane.

Piszcie na maila: adamniemalysz@gmail.com

lub zamieszczajcie na stronie:

www.facebook.com/pages/Tatry-przejścia/186922228135702?hc_location=stream

Z taternickim pozdrowieniem!
Adam Śmiałkowski

Tagi:  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum