3 sierpnia 2012 15:20

Uzupełnienie komunikatu Zarządu PZA – Wyprawa na Grenlandię

Zespół roboczy d.s. Golden Lunacy otrzymał ze strony Kolegi Davida Kaszlikowskiego materiały, które pozwalają na skuteczne nawigowanie w terenie i odszukanie samej drogi oraz pozostawionych w 2007 r. punktów asekuracyjnych. 

W związku z tym Zarząd PZA jest zaskoczony publikacją, w której Kolega David Kaszlikowski twierdzi, ze nie był informowany o wyprawie i nie mógł przekazać PZA swoich opracowań. 

Informujemy również, że materiał zdjęciowy jest jednym z elementów przygotowanej przez członków Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej PZA listy zadań i hipotez, uzupełniającej materiały przekazane przez zespół roboczy. Zestawienie to zostało przekazane przez Zarząd PZA składowi wyprawy właśnie po to, by ten jednoznacznie wyjaśnił w terenie wszelkie hipotezy i wątpliwości. PZA nie traktuje tego materiału zdjęciowego jako dowodu w sprawie, a jedynie jako materiał obrazujący jedną z hipotez, do wyjaśnienia w trakcie powtórzenia drogi. 

Wspomniane zdjęcie zostało opublikowane jeszcze w ubiegłym roku na jednym z publicznych forów internetowych. Przypisywanie autorstwa tego zestawienia Kol. Arturowi Paszczakowi jest chybione. 

Piotr Xięski

Źródła: PZA

Patrz też: Wyprawa na Grenlandię – komunikat Zarządu PZA
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum