1 listopada 2010 13:09

System szkoleń wspinaczkowych w Polsce – wyniki ankiety

Zarząd KW Warszawa na łamach naszego portalu poruszył problem systemu szkoleń wspinaczkowych w Polsce. Kwestia ta jest bardzo istotna, zwłaszcza w związku z funkcjonującą już nową Ustawą o sporcie oraz szykowaną kolejną wersją Ustawy o ratownictwie i bezpieczeństwie w górach (przypomnijmy, że poprzednie projekty tej ustawy wywołały ogromne kontrowersje).

Zarząd KW Warszawa postawił pytania, o model do jakiego PZA powinien dążyć w tej kwesti:

 • administracyjnego – w którym jakiekolwiek bez wyjątku szkolenia wspinaczkowe mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające państwowe uprawnienia?
 • mieszanego – wzorowanego na praktyce europejskiej, który oddziela nieregulowaną państwowo, niekomercyjną działalność szkoleniową klubów i stowarzyszeń od regulowanej i licencjonowanej działalności komercyjnej prowadzonej na rynku poza strukturami klubów?
 • liberalnego – w którym sfera szkoleniowa we wspinaniu nie jest regulowana i jest pozostawiona wolnemu wyborowi dorosłych wspinaczy? 

Poprosiliśmy Was o wyrażenie swojej opinii. Oto wyniki tej sondy. Swoją opinię wyraziło 464 osoby z czego 2/3 zadeklarowało członkostwo w PZA.

Większość ankietowanych 46% opowiedziała się za modelem mieszanym oddzielającym niekomercyjną działalność szkoleniową klubów i stowarzyszeń od regulowanej i licencjonowanej działalności komercyjnej prowadzonej na rynku poza strukturami klubów wspinaczkowych?

Wyniki ankiety pokazują, że w większości chcemy iść w kierunku rozwiązań bardziej liberalnych. Cieszy to ogromnie. Lata temu porzuciliśmy relikt komunistycznej przeszłości i odeszliśmy od Karty Taternika. Teraz w sprawie systemu szkoleń możemy wprowadzić bardziej liberalne rozwiązania stosowane w wielu krajach europejskich. Wydaje się, że tak była też intencja twórców nowej Ustawy o sporcie.

Mamy nadzieję, że wyniki ankiety pomogą uczestnikom Walnego Zjazdu PZA w określeniu strategii związku w tej kwestii.

Mysza
 • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

  Na razie - Odwrotny system mieszany [22]
  Z ustawy wynika iż każdy klub zrzeszony w Polskim Związku…

  1-11-2010
  kali