27 kwietnia 2009 14:39

Nasze Skały negocjują wysokość opłat za wstęp do rezerwatu Góra Zborów

Rezerwat przyrody nieożywionej Góra Zborów został ustanowiony w 1957 roku. Obejmuje większośc terenów wspinaczkowych w okolicach Podlesic. To wspinacze, jeszcze przed powstaniem rezerwatu, odkryli walory krajobrazowe Góry Zborów i pośrednio doprowadzili do zmiany maleńkich Podlesic w atrakcję turystyczną skali co najmniej regionalnej.

W roku 2007, dzięki staraniom kilku osób z ówczesnego zarządu PZA, w tym osobistemu zaangażowaniu obecnego dyrektora IŚW „Nasze Skały”, udało się doprowadzić do wydania przez wojewodę śląskiego bardzo korzystnej dla wspinaczy decyzji o udostępnieniu do wspinania praktycznie całego obszaru rezerwatu.

Nieco później Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z jednej strony oraz Towarzystwo Miłosników Ziemi Zawierciańskiej (TMZZ), Firma Bodeko i Szkoła  Alpinizmu Bogdana Krauze (jako reprezentant Polskiego Związku Alpinizmu) z drugiej, podpisały porozumienie o współpracy – rolę opiekuna terenu wzięło na siebie Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.


Skały na Górze Zborów

Wiosną roku 2008 instytucje przyrodnicze województwa śląskiego zaczęły prace nad wprowadzeniem opłat za wstęp na teren rezerwatu. Polski Związek Alpinizmu podpisał z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej porozumienie, na mocy którego członkowie klubów zrzeszonych w PZA będą mogli wchodzić na teren rezerwatu bezpłatnie na podstawie legitymacji klubowej, a Związek uiści za nich opłatę ryczałtową. Do wprowadzenia opłat w zeszłym roku ostatecznie nie doszło z przyczyn formalno-prawnych.

W tym roku status własnościowy Góry Zborów podlegał bardzo dynamicznym zmianom. Realne było zagrożenie wykupu ważnego fragmentu prywatnej części terenu rezerwatu przez osoby wspinaczom nieprzychylne, jednak TMZZ zdobyło środki finansowe i odkupiło wystawioną na sprzedaż kluczową, około czterohektarową działkę (obejmującą m.in. Młynarze i Mur Wyklętych), a następnie przekazało ją gminie z zastrzeżeniem, że nie może być ona dalej odsprzedana i ma służyć wszystkim turystom i wspinaczom. Właściciele pozostałych prywatnych działek, leżących na terenie rezerwatu, zgodzili się na wieloletnią, płatną dzierżawę swoich gruntów, tak więc ostatecznie tej wiosny TMZZ stało się gospodarzem wszystkich sektorów wspinaczkowych na Górze Zborów.

By zdobyć środki na dzierżawę, opłaty za wstęp na Zborów zostaną najpewniej  wprowadzone przed wakacjami. Porozumienie pomiędzy PZA, a TMZZ zostało ostatnio ratyfikowane, a IŚW „Nasze Skały” wzięła na siebie ciężar rozmów o ulgach w opłatach dla wspinaczy niezrzeszonych. Otrzymaliśmy obietnicę wprowadzenia tańszych niż  „normalne” biletów lub karnetów (np. całorocznych) dla wszystkich wspinaczy. Obecnie trwają rozmowy o technicznej stronie zagadnienia – jak zidentyfikować wspinacza, który nie chce być formalnie zrzeszony? Rozważamy kilka wariantów, biorąc pod uwagę jak najmniejszą uciążliwość dla nas wszystkich. O wszelkich ustaleniach poinformujemy natychmiast po zakończeniu negocjacji i sformalizowaniu ustaleń.

Jednocześnie zwracamy się do tych z Was, którzy nie wsparli finansowo naszej inicjatywy – jeśli nie złożyliście jeszcze zeznania podatkowego za 2008 rok (to już ostatni dzwonek!) – prosimy, przekażcie 1% swojego podatku Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki (RHB 0000084062) i jako cel szczegółowy wpiszcie „Nasze Skały”. Namówcie do tego także rodziny i znajomych. Wasze pieniądze nie zostaną zmarnowane. Pomagając „Naszym Skałom”, chronicie dostęp do rejonów wspinaczkowych w Polsce!

Włodek Jacooś Porębski
IŚW „Nasze Skały”
tel. 0662 149 400
dyrektor@naszeskaly.pl
 • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

  " [111]
  "Wiosną roku 2008 instytucje przyrodnicze województwa śląskiego zaczęły prace nad…

  27-04-2009
  Apache

  ... [2]
  rece opadaja placic za wejscie do parku!?.

  27-04-2009
  coal

  A ja? [2]
  To ja też chce sobie kupić jakieś skały. Może Biblioteka…

  28-04-2009
  rfx