9 lutego 2009 10:33

Akcja w Mirowie – podziękowania

Dziękuję! To najwłaściwsze słowo, żeby podsumować sobotnią akcję czyszczenia skał Grzędy Mirowskiej z niepożądanej, dzikiej roślinności i śmieci. Wszystko udało się znakomicie – pogoda, wolontariusze, współpraca „wszystkich zainteresowanych stron”, a nawet bigos i kiełbasa (materiału na ognisko nie brakowało…).

Na miejsce pracy przybyło kilkudziesięciu wspinaczy – głownie ze Śląska (najliczniejszą ekipę wystawił KW Katowice), turystów, mieszkańców gminy. Mieliśmy wsparcie straży pożarnej, pracowników firmy Rodziny Laseckich, sołtysa Mirowa i innych.

Brygadą pilarzy bezbłędnie dowodził niezawodny Piotrek X. Zjawisko filmowało kilka ekip telewizyjnych, była też prasa i radio. We wszystkich rozmowach podkreślano znaczenie porozumienia mirowskiego – pierwszej, wzorcowej umowy pomiędzy właścicielami rejonu wspinaczkowego, a wspinaczami (wynegocjowanie porozumienia mirowskiego zbiegło się w czasie z powstaniem IŚW „Nasze Skały” prawie rok temu).

Mówiliśmy też o przyszłości Grzędy Mirowskiej – wspinacze są i będą tu mile widzianymi gośćmi. Z satysfakcją wysłuchaliśmy apelu senatora Jarosława Laseckiego do właścicieli innych rejonów skalnych, by zaufać wspinaczom i zawierać porozumienia podobne do mirowskiego – bo warto z nami współpracować. 

Wycinkę zaczęliśmy od Skrzypiec, posuwając się w kierunku zachodnim poprzez Szare Ściany i Skałę z Grotą. Odsłoniętych zostało wiele zapomnianych dróg oraz wielki połeć jeszcze dziewiczych ścian skalnych. Jednomyślnie postanowiono kontynuować akcje wycinania aż do całkowitego oczyszczenia Grzędy.

Nie sposób wymienić wszystkich osób, którym winien jestem podziękowania za wspaniały, twórczy dzień – dziękuję Wam Wszystkim.

Włodek Jacooś Porębski
IŚW „Nasze Skały”
662 149 400,
dyrektor@naszeskaly.pl

Przypominamy wszystkim, że mogą wspomóc naszą inicjatywę przekazując 1% podatku na rzecz „Naszych Skał” w rocznym zeznaniu podatkowym.

Tagi: • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

  Nasze Skały - na marginesie [8]
  kto jest autorem logo? pozdr dr know

  9-02-2009
  dr know

  Celem ratowanie form skalnych [2]
  Jacoos sądzę że należy nieco inaczej akcentować cel akcji. Przede…

  9-02-2009
  www