27 lutego 2002 08:01

Komunikat 1/2002 Komisji Wspinaczki Sportowej PZA

Informujemy, że koszt rocznej Licencji Zawodnika PZA w roku 2002 wynosi dla seniorów: 30,-zł dla juniorów: 20,-zł. Kluby i Sekcje zrzeszone w PZA mogą występować o licencje dla swoich zawodników, jak też kluby nie zrzeszone a zgłoszone do rozgrywek w bieżącym roku do Komisji Wspinaczki Sportowej (KWS-PZA).

Zawodnicy nie posiadający licencji nie będą dopuszczani do startów w zawodach firmowanych przez PZA. Wnioski licencyjne będą przesyłane zainteresowanym Klubom i Sekcjom po zgłoszeniu pisemnego zapotrzebowania, które należy kierować do biura PZA na adres: Polski Związek Alpinizmu 01-445 Warszawa ul. E. Ciołka 17/208. Wniosek o wydanie licencji musi wpłynąć do KWS-PZA na 10 dni przed planowanym startem zawodnika. Wszystkie zgłoszenia Klubów nie zrzeszonych, oraz wnioski licencyjne należy przesłać na adres KWS-PZA: Marcin Bibro 33-100 Tarnów ul. Do Prochowni 22/20. Do wniosków licencyjnych proszę dołączyć ksero dowodu opłaty licencyjnej oraz podpisane zdjęcie zawodnika.

Wysokość opłaty licencyjnej dla Sędziów wspinaczki sportowej PZA w roku 2002 wynosi 30,-zł. Opłaty za licencje należy wpłacać na konto PZA ul. E. Ciołka 17/208 01-445 Warszawa BIG Bank Gdański IV o/W-wa nr 11601120-5799-132, z zaznaczeniem tytułu wpłaty. Obowiązek ten dotyczy również sędziów zalegających z opłatami za rok 2001 (stawka 30,-zł). Wszyscy sędziowie, którzy nie uregulują zaległości będą pozbawieni uprawnień w roku 2002. Ostateczny termin opłat ustala się na 30 marca 2002.

Kategorie wiekowe juniorów w roku 2002:

  • 12-15 lat roczniki 1990-1987
  • 16-17 lat roczniki 1986-1985
  • 18-19 lat roczniki 1984-1983

W zawodach firmowanych przez PZA mogą startować zawodnicy posiadający licencje zawodnicze PZA, z ważnymi Kartami Zdrowia Sportowca. Punkty do PPS otrzymują tylko zawodnicy posiadający licencje, podobnie z nagrodami pieniężnymi nagradzani będą zawodnicy licencjonowani, w przypadku braku licencji nagroda przechodzi na kolejnego zawodnika w klasyfikacji końcowej danych zawodów. W zawodach seniorów startować mogą zawodnicy rocznika 1986 rozpoczynając od 1 lipca 2002.

Marcin Bibro

Tagi:  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum