Topo:Polska:Podkrakowskie:Bedkowska

 

Sokolica

 

Drogi wrysował i wypisał: Tomek Ślusarczyk
Zdjęcie: Wojciech Święcicki
Tekst: Piotr Drobot
(patrz też Sokolica, podsumowanie prac i topo)

Sokolica w Dolinie Będkowskiej jest największą ścianą wapienną na Jurze. Jej wysokość dochodzi do 70m. Jako jedna z nielicznych w naszych skałkach oferuje naturalne możliwości wspinania drogami więcej niż jednowyciągowymi.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Jak trafić pod Sokolicę? Najlepiej dojść pod ścianę od góry drogą obok cmentarza. Dojście z centrum Będkowic zajmuje około 10 do 15 minut. Do tej pory ściany Sokolicy były umiarkowanie uczęszczane przez wspinaczy. Mam nadzieję, że wykonane prace przyczynią się do większej popularności tej ściany.

W trakcie zjazdów z dróg oraz przy asekuracji należy pamiętać obowiązkowo o zawiązaniu węzła na końcu liny.

Niewiele jest ścian skałkowych w Polsce oferujących tak długie i zróżnicowane drogi o komfortowej asekuracji.

1. Droga Bały (1 wyciąg) V+ (7R+ST), 17m
1A. Droga Bały (2 wyciąg) IV (TRAD) - przebieg drogi niepewny
M. Bała, S. Urbański, 1955

2. Lot na Brandysa (1 wyciąg) V+ (7R+ST), 17m
2A. Lot na Brandysa (2 wyciąg) V+ (11R+ST), 30m, stanowisko pośrednie do zjazdu
RP: K. Skoczylas, 2007

3. Lewy Świecznik VI.3+ (13R+ST), 30m
HK: J. Kiełkowski, A. Uznański, 1963
RP: T. Opozda, 1979

4. Gwiezdne Wrota VI.3+ (11R+ST), 25m
RP: P.Drobot, 1998

5. Gruby Lolek VI.4 (12R+ST), 20m
RP: J. Trzemżalski, 2006

6. Wiosenne Palenie Trawy (1 wyciąg) VI.2 (11R+ST), 25m
6A. Wiosenne Palenie Trawy (2 wyciąg) VI+ (9+ST), 20m
RP: P. Drobot, 2000

7. Lewy Komin (1 wyciąg) V+ (7R+ST), 20m
7A. Lewy Komin (2 wyciąg) V+ (7R+ST), 20m
7B. Lewy Komin (3 wyciąg) V- (7R+ST), 17m
HK: Pokutnicy
Klasycznie: Kaskaderzy, po 1970

8. Warianty Miksera (1 wyciąg) VI+ (8R+ST), 20m
8A. Warianty Miksera (2 wyciąg) VI (4R+ST), 15m
8B. Warianty Miksera (3 wyciąg) VI+ (9R+ST), 20m
RP: P. Drobot, U. Wróbel, 2000

9. Zemsta Bonifratrów VI.1+ (13R+ST), 25m
HK: J. Zając, prawdopodobnie około 1970
RP: P. Drobot, 1999

10. Lot Świstaka VI.3+ (15R+ST), 25m
RP: P. Drobot, 1999

11. Droga Skwirczyńskiego VI.2 (14R+ST), 25m
HK: A. Skwirczyński, S. Rzeźnik, 1972
RP: T. Opozda, 1979

12. Droga Łapińskiego-Paszuchy VI.1+ (14R+ST), 30m
HK: Cz. Łapiński, K. Paszucha 1941
RP: T. Opozda 1979
Solo: R. Malczyk 1985r.

13. Mikrokosmos VI.4+ (18R+ST),40m
RP: P. Drobot, 1999

14. Golumek Konfucjusz Kurt VI.5 (20R+ST), 43m, stanowisko pośrednie tylko do zjazdu
RP: W. Kurtyka, 1990

15. Czerwone Światła na Monte Cassino VI.5+ (20R+ST), 45m, stanowisko pośrednie tylko do zjazdu
RP: P.Drobot, 2000

16. Superdirettisima VI.4+ (22R+ST), 50m, stanowisko pośrednie tylko do zjazdu
HK: L. Nowiński, 1965
RP (na 2 wyciągi): A. Marcisz, 1986
RP w 1 wyciągu): P. Drobot, 1999

17. Ostapowski do Grotki V+ (7R+ST), 15m
HK: E. Ostapowski, W. Stonawski, przed 1970

18. Droga Ostapowskiego VI.1+ (14R+ST), 30m, pierwotnie dwa wyciągi, obecnie chodzone jako jeden
18A. Droga Ostapowskiego (2 wyciąg) V+ (3H+TRAD+RZ), 15m
18B. Droga Ostapowskiego (3 wyciąg) IV- (2H+TRAD+RZ), 15m
HK: E.Ostapowski, W. Stonawski, przed 1970r
TR: W. Kurtyka, 1978
Solo: R. Malczyk, 1985

19. Paryż-Dakar VI.4+ 16R+ST, 30m
RP: P. Drobot, 2000

20. Prawy Komin (1 wyciąg) VI+ (14R+ST), 35m
20A. Prawy Komin (2 wyciąg) V+ (10R+ST), 25m
HK: Pokutnicy
Klasycznie: Kaskaderzy po 1970
Solo: K. Miodowicz 1978

20B. Wariant na Prawy Świecznik VI (10R+ST), 20m
Klasycznie: Kaskaderzy po 1970

21. Prawy Świecznik VI.2 (2H+1P+TRAD+ST!!), 50m, krucho, stałe punkty asekuracyjne tylko na odcinku z drogą Supermeni
RP: T. Opozda, 1979  

22. Supermeni V- (3H+TRAD+ST), 15m
Klasycznie: Kaspaderzy po 1970

22A. Sztolnia Supermenów III (TRAD+ST), 20m, koniec na stanowisku u wylotu sztolni na drodze Rysa Pokutników
Klasycznie: Kaskaderzy po 1970

23. Droga Dobrowolskiego-Łapińskiego V+ (1H+TRAD!+ST), 25m, niewidoczna na zdjeciu
A. Dobrowolski, Cz. Łapiński, 1944

24. Rysa Pokutników VI+ (8R+ST), 20m, niewidoczna na zdjeciu
HK: K. Paszucha, M. Paully, 1938

25. projekt (9R+ST), niewidoczny na zdjeciu

26. Z Ręką na Sercu VI.3+/4 (7R+ST), 20m, częściowo nie widoczna
HK: A. Skwirczyński, 1963
RP: R. Benduski, 1987

27. Droga Malczyka VI.3 (TRAD!!), 17m, droga przchodzi przez komin
R. Malczyk, przed 1980

28. Migotanie Zastawek VI.3 (7R+ST), 15m
RP: P. Drobot, 1999

29. Fantasmagoria VI.2 (2R+3S+RZ), 20m
RP: M. Marcinek, A. Winnicki, 1994

30. projekt

31. projekt

32. Zdrapka VI (TRAD), 10m
TR: A. Skwirczyński
Solo: M. Biedrzycki 1996

wspinanie.pl | serwis | topo | forum | ogloszenia | szkoly | ksiegarnia | redakcja
Webmaster. Copyright (c) by wspinanie.pl.