Topo:Polska:Podkrakowskie:Będkowska

 

Misiaczek

 

Misiaczek, niewielka kilkumetrowa skałka, znajduje się na wschodnim stoku Doliny Będkowskiej w odległości zaledwie 20 metrów od Zaklętego Muru.

  1. Trzeci Miś III+ (3H)
    Anna Fischer, Piotr Petelenz, XI 2005
  2. Lewy Miś IV (3R+ST)
    Anna Fischer, Piotr Petelenz, Andrzej Skwirczyński, X 2005
  3. Prawy Miś V (1R+DDS+ST)
    Dariusz Drobnica, Piotr Petelenz, Andrzej Skwirczyński, X 2005

wspinanie.pl | serwis | topo | forum | ogloszenia | szkoly | ksiegarnia | redakcja
Webmaster. Copyright (c) by wspinanie.pl.