Dla kursantów:

Dla właścicieli szkół:

 

Rodzaje kursów wspinania

 

Zimowy kurs wspinaczkowy

Przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania wspinaczki zimowej oraz w górach lodowcowych.

Do kursu mogą przystępować osoby posiadające kartę taternika. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: kurs składa się z wykładów, zajęć praktycznych i wspinaczek, zgodnie z załączonym wykazem. Może być organizowany w Tatrach lub innym rejonie o charakterze wysokogórskim (typu alpejskiego).

Czas trwania: kurs powinien obejmować przynajmniej 14 dni zajęć.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do dwóch osób.

Prowadzący: instruktorzy PZA (taternictwa i alpinizmu). Instruktorzy alpinizmu mogą prowadzić szkolenie samodzielnie, a instruktorzy taternictwa wyłącznie na kursach organizowanych przez COS PZA oraz na stacjonarnych kursach klubowych, kierowanych przez instruktora alpinizmu przebywającego non stop na kursie.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności praktycznych.

Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Treść zajęć

Tematy wykładów

1. Specyfika wspinaczki zimowej i zagrożenia występujące we wspinaczce zimowej.

2. Sprzęt i wyposażenie do wspinaczki zimowej (techniczny i osobisty), odzież i obuwie.

3. Asekuracja w terenie śnieżnym, lodowym i mieszanym; asekuracja w trawkach.

4. Lawiny: lawiny pyłowe, deskowe i gruntowe - ich charakterystyka i związane z nimi zagrożenia, miejsca i warunki występowania lawin, zachowanie w terenie lawiniastym, techniki profilaktyczne (próby śniegu), poszukiwanie ludzi zasypanych przez lawinę (w tym przy wykorzystaniu przyrządów elektronicznych).

5. Biwakowanie zimą: biwak planowany, nieplanowany, biwak w jamie śnieżnej, biwak na lodowcu.

6. Lodowce i góry typu alpejskiego: budowa lodowca, niebezpieczeństwa lodowców, występowanie szczelin i barier seraków, poruszanie się i asekuracja na lodowcu, wydobywanie partnera ze szczeliny.

7. Strategia i taktyka wspinaczki zimowej.

8. Zapobieganie i pierwsza pomoc w wypadkach odmrożeń i wychłodzenia.

Zajęcia praktyczne

1. Zapoznanie z rakami i czekanem:

- poruszanie się na stokach śnieżnych, hamowanie czekanem i bez użycia czekana;

- poruszanie się po trawkach i skale;

- poruszanie się w lodzie.

2. Instalowanie punktów asekuracyjnych:

- w śniegu (czekan, plecak, deadman, człowiek);

- w terenie skalno - trawiastym (śruby i inne, haki skalne - szukanie szczelin);

- w lodzie (różne typy haków lodowych, instalowanie oczek lodowych).

UWAGI: każdy kursant ma na małych formach terenowych (stok śnieżny, stoki i ścianki trawiasto - skalne, lodospad) samodzielnie założyć co najmniej po 10 punktów asekuracyjnych w każdym typie terenu.

3. Prowadzenie i zakładanie stanowisk na małych formach w różnych typach terenu: co najmniej po 3 prowadzenia w każdym terenie.

4. Torowanie w zespole, zakładanie szlaku.

5. Budowa jamy śnieżnej.

6. Biwak w górach.

7. Zajęcia lawinowe: przeszukiwanie lawiniska, poszukiwanie zasypanych przy użyciu przyrządów elektronicznych, sondowanie, wykonywanie przekrojów i prób śniegu (np. próba norweska) w terenie.

8. Demonstracja metod poruszania się z asekuracją na lodowcu.

Wspinaczki

Co najmniej 5 różnych dróg wspinaczkowych.

Źródło PZA.

Pokaż dostępne kursy tego typu.

wspinanie.pl | serwis | topo | forum | ogloszenia | szkoly | ksiegarnia | redakcja
Webmaster. Copyright (c) by wspinanie.pl.