Dla kursantów:

Dla właścicieli szkół:

 

Rodzaje kursów wspinania

 

Podstawowy kurs jaskiniowy

Celem kursu jest nabycie przez szkolonego wiadomości, umiejętności i nawyków pozwalających na samodzielne, bezpieczne uprawianie taternictwa jaskiniowego. Absolwent kursu powinien umieć:

 • zaplanować i zrealizować wejście do dowolnej jaskini zarówno w okrasie letnim i zimowym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
 • bezpiecznie poruszać się oraz asekurować partnerów w terenie wspinaczkowym; pokonywać z asekuracją oddolną drogi o co najmniej IV stopniu trudności;
 • wyprowadzić swój zespół jaskiniowy i wspinaczkowy w bezpieczny teren w przypadku załamania pogody czy nieprzewidzianego splotu wypadków;
 • samodzielnie zastosować techniki autoratownicze w sytuacjach tego wymagających, zarówno w jaskini, jak i podczas wspinaczki;
 • udzielić w warunkach górskich pierwszej pomocy w sytuacjach tego wymagających;
 • znać przepisy obowiązujące w terenie, w którym przyjdzie mu działać, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony przyrody.

Program kursu

 1. Część praktyczna

  1. Techniki taternictwa jaskiniowego

   1. Węzły - umiejętność poprawnego zawiązania, zastosowanie, zalety i wady.

    Węzły zaczepienia:

    • kluczka,
    • ósemka,
    • ósemka z dwoma uchami,
    • pośredni tatrzański,
    • skrajny tatrzański,
    • motylek,
    • wyblinka.

    Węzły łączenia:

    • podwójny zderzakowy,
    • ósemka równoległa,
    • potrójna ósemka,
    • taśmowy,
    • kluczka na rozrywanie.

    Węzły zaciskowe:

    • prusik,
    • prusik francuski, także taśmowy,
    • bloker,
    • warkocz.

    Inne:

    • półwyblinka,
    • flagowy.
   2. Techniki jaskiniowe

    • Poręczowanie odcinków poziomych i pionowych - punkt główny i zabezpieczający, poręczowanie w V, pośrednie punkty mocowania, odciągi, łączenie lin w zjeździe, łączenie lin na przepince, poręczowanie trawersów i tyrolek, wybór różnych punktów mocowania (punkty naturalne, punkty sztuczne, wybór odpowiednich plakietek).
    • Zjazd na rolce z autoasekuracją z shunta, blokowanie rolki, odblokowywyanie shunta. Sposoby wpięcia liny w rolkę w S, C, SC i SO. Zakładanie dodatkowego hamulca z karabinka niezależnego i z karabinka od rolki.
    • Zjazd w rolce stop.
    • Pokonywanie w zjeździe przepinek o różnym stopniu trudności, węzła i odciągu.
    • Zjazd ze ściągnięciem liny za sobą.
    • Podchodzenie na przyrządach zaciskowych metodą DED, pokonywanie przepinek o różnym stopniu trudności, węzła i odciągu. Wychodzenie długich odcinków linowych, umiejętność samodzielnego wyciągania liny z crolla.
    • Wychodzenie po linie na jednym przyrządzie.
    • Przepięcie z wychodzenia do zjazdu i ze zjazdu do wychodzenia.
    • Pokonywanie trawersów, tyrolek i tyrolek skośnych.
    • Worowanie i zwijanie lin.
  2. Autoratownictwo i techniki awaryjne

   • Zjazd w kluczu francuskim i Dülfera.
   • Zjazd w półwyblince z autasekuracją z prusika, blokowanie flagowym, odblokowywanie zaciśniętego prusika przy pomocy niezależnej pętli.
   • Prusikowanie.
   • Zjazd w ósemce Fiszera z autasekuracją z prusika, blokowanie flagowym, odblokowywanie zaciśniętego prusika przy pomocy niezależnej pętli.
   • Konstruowanie awaryjnych uprzęży (z taśmy, z liny).
   • Podchodzenie po linie z wykorzystaniem różnych elementów sprzętu.
   • Schodzenie po linie za pomocą przyrządów zaciskowych.
   • Pokonywanie przepinki w zjeździe bez shunta./P>
   • Uwalnianie poszkodowanego wiszącego w przyrządach zjazdowych i do wychodzenia (metoda przeciwwagi).
  3. Szkolenie wspinaczkowe

   Część praktyczna przeprowadzona jest w maksymalnie 4 osobowej grupie (dwa dwuosobowe zespoły). Osoba kończąca kurs powinna umieć:

   1. Wiązać się liną z zastosowaniem uprzęży i bez niej.
   2. Znać i umieć zastosować węzły: kluczka, ósemka, skrajny tatrzański, wyblinka, półwyblinka, flagowy, podwójny zderzakowy, ósemka równoległa, taśmowy, węzeł prusika, prusik francuski, bloker.
   3. Dobierać sprzęt do konkretnej drogi i poprawnie rozmieszczać go na sobie.
   4. Budować stanowiska asekuracyjne dolne, górne (w tym do wędki) i pośrednie.
   5. Obsługiwać przynajmniej dwa przyrządy asekuracyjne (w tym półwyblinkę) w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowywania.
   6. Asekurować przez ciało.
   7. Wyłapywać odpadnięcia prowadzącego (ćwiczenia na zrzutni).
   8. Samodzielnie zakładać punkty asekuracyjne.
   9. Prawidłowo prowadzić linę jedno i dwużyłową.
   10. Pokonywać różnorodne formacje skalne (wklęsłe, wypukłe, ściankowe) z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych, także w zejściu.
   11. Przygotowywać linę i pozostały sprzęt do zjazdu.
   12. Zakładać stanowiska zjazdowe.
   13. Zjeżdżać w przyrządzie niskim i wysokim z odpowiednią autoasekuracją.
   14. Zjeżdżać z przesiadką.
   15. Podchodzić po linie (prusikować).
   16. Opuszczać partnera na linie.
   17. Łączyć liny pod obciążeniem i przepuszczać węzeł przez karabinek.
   18. Uwalniać się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera.

   W zakres szkolenia wspinaczkowego wchodzi również wiedza dotycząca:

   1. sprzętu wspinaczkowego,
   2. formacji skalnych i technik wspinaczkowych,
   3. teorii asekuracji.
  4. Szkolenie zimowe

   Szkolenie zimowe poza wejściami do jaskiń w warunkach zimowych (a nie tylko w okresie kalendarzowej zimy) powinno obejmować zajęcia z:

   1. Posługiwania się sprzętem zimowym w tym: podchodzenie, schodzenie i trawersowanie z pomocą czekana i raków.
   2. Hamowania upadków w terenie śnieżnym.
   3. Elementów asekuracji w terenie śnieżno-lodowym. (wbijanie igieł i wkręcanie śrub lodowych, asekuracja z grzyba śnieżnego)
  5. Szkolenia dodatkowe

   W zależności od możliwości organizacyjnych i zaangażowania osób szkolonych można etap podstawowy wzbogacić o zajęcia praktyczne ze:

   • Sporządzania dokumentacji jaskiniowej.
   • Podstawowych technik ratowniczych.
 2. Część teoretyczna

  Tematy wykładów:

  1. Ogólne wiadomości o taternictwie jaskiniowym.
  2. Sprzęt i ubiór w taternictwie jaskiniowym.
  3. Zjawiska krasowe i powstawanie jaskiń.
  4. Rejony krasowe Polski i świata.
  5. Techniki taternictwa jaskiniowego.
  6. Pierwsza pomoc i postępowanie powypadkowe.
  7. Ochrona przyrody terenu działania.
  8. Sporządzanie planów jaskiń i czytanie dokumentacji jaskiniowej.
  9. Niebezpieczeństwa związane z działalnością w górach i jaskiniach.
  10. Niebezpieczeństwa związane z działalnością w górach i jaskiniach w okresie zimowym.
  11. Topografia Tatr ze szczególnym uwzględnieniem Tatr Zachodnich.
  12. Terenoznawstwo.
  13. Zarys historii taternictwa jaskiniowego i historii rozwoju sprzętu.

Kursy taternictwa jaskiniowego zgodnie z decyzją X Walnego Zjazdu Delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego PZA mogą być organizowane tylko i wyłącznie przez kluby zrzeszone w PZA. Zajęcia praktyczne mogą prowadzić wyłącznie licencjonowani instruktorzy w ramach posiadanych przez nich uprawnień.

Na kursie realizowany jest program obejmujący co najmniej 8 akcji jaskiniowych, w tym nie mniej niż 4 do jaskiń o rozwinięciu pionowym i nie mniej niż 3 w warunkach zimowych. Wskazane jest, aby wśród akcji jaskiniowych znalazły się: trawers międzyotworowy (poruszanie się zespołu z jedną liną) oraz akcja z elementami wspinania.

Wszystkie akcje kursowe powinny być przygotowane i przeprowadzone samodzielnie przez kursantów, jedynie pod opieką instruktora. Każdy z kursantów powinien być kierownikiem co najmniej jednego wyjścia.

W trakcie szkolenia wspinaczkowego w ramach kursu taternictwa jaskiniowego szkolony powinien poprowadzić minimum 8 dróg wspinaczkowych o charakterze skałkowym z asekuracją oddolną w tym co najmniej 4 o minimum IV stopniu trudności oraz zrealizować program szkolenia.

Pokaż dostępne kursy tego typu.

wspinanie.pl | serwis | topo | forum | ogloszenia | szkoly | ksiegarnia | redakcja
Webmaster. Copyright (c) by wspinanie.pl.